Interview med kandidater - Bachelor i sundhed og informatik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Sundhed og informatik > Interview med kandidater

Interview med kandidater

Camilla

Det vigtigste, jeg lærte på uddannelsen, var at inddrage brugerne i arbejdsprocessen. Jeg oplever tit, at brugerne har svært ved at acceptere en forandring, hvis de ikke har været med i processen. På kandidatdelen af Sundhed og Informatik var der tydeligt fokus på at inddrage brugeren, når vi udviklede på en IT-løsning. Det er noget, jeg har med mig i mit daglige arbejde.

Jeg arbejder som projektkonsulent på Holbæk Sygehus. Jeg er med til at implementere den nye Sundhedsplatformen.

Min ambition er at gøre hverdagen lettere for de sundhedsfaglige medarbejdere. Men det sker kun, hvis jeg bruger alt det, jeg lærte på uddannelsen. Derudover er min ambition, at jeg vil holde mine kompetencer fra uddannelsen ved lige og bruge det i alle mine fremtidige jobs.

Astrid

Det vigtigste, jeg lærte på uddannelsen, var, at teknologi aldrig kan stå alene. Den skal tilpasses brugerne og udvikles ud fra deres behov, hvis det skal blive en succes.

Jeg arbejder som erhvervs-ph.d.-studerende på et projekt i et samarbejde mellem Scleroseforeningen og Københavns Universitet. Målet for mit projekt er at identificere sammenhænge mellem sygdomsaktivitet i sclerose og den kost, vi indtager. I samarbejde med mennesker med sclerose udvikler vi en app, som kan bruges til at registrere bl.a. kost og sygdomsaktivitet. Når vi står med den færdigudviklede løsning, er målet, at vi kan generere big data, og ud fra det datasæt kan vi lede efter sammenhænge, som ikke tidligere er identificeret, eller som man ikke har haft fokus på.

Min ambition er, at vi bliver bedre til at udnytte den data, vi indsamler i sundhedsvæsenet. Jeg vil gerne undgå, at ny teknologi bare bliver en digital udgave af tidligere analoge løsninger. Ny teknologi og ny anvendelse af data skal give klinikerne nye og bedre muligheder i forhold til behandling eller diagnostik. I forhold til teknologien skal vi blive bedre til at bruge den til at inddrage borgerne i deres egen behandling, så de får et mere trygt forløb, en bedre kontakt til sundhedsvæsenet og oplever en højere grad af kontrol i eget forløb.

Anna

Det vigtigste, jeg lærte på uddannelsen, må være viden omkring at skulle håndtere og arbejde i et krydsfelt mellem klinikere, ledere og tekniske udviklere. Her er du som sundhedsinformatiker mellemled. Du skal forstå, stille dig kritisk og samtidig formidle kompleks viden mellem parterne. I sidste ende fører det til et resultat, som alle kan være tilfredse med.

Jeg arbejder som konsulent i en stor, amerikansk virksomhed. Som konsulent skal du kunne arbejde med mange forskellige mennesker, i mange forskellige arbejdsmiljøer og være omstillingsparat alt afhængigt af efterspørgsel af kompetencer. Mit arbejde spænder bredt og indebærer mange opgaver. Det kan være alt fra rådgivning, til procesbeskrivelser til specifikke problemhåndteringsopgaver – altid i samarbejde med kunder og med udgangspunkt i kundernes behov.

Min ambition er at forny det danske sundhedsvæsen. Jeg vil skabe nye og mere effektive arbejdsgange, bedre samarbejde på tværs af faggrupper og udvikle medarbejdere, der er bedre rustet til fremtidens danske sundhedsvæsen.

Maria

Det vigtigste, jeg lærte på uddannelsen, var at se behov ud fra brugerens perspektiv. Det har givet mig en forståelse for, hvem brugerne er og hvilke forudsætninger og kompetencer, de har. Jeg har fået en forståelse for den kontekst, systemet skal indgå i. Det er essentielle kompetencer, når jeg videreformidler klinikernes IT-problemer og ønsker til udviklingsafdelingen.

Jeg arbejder til dagligt som IT-konsulent hos Center for IT, Medico og Telefoni i Region Hovedstaden. Jeg implementerer og er med til drive Sundhedsplatformen, som lige nu implementeres på Sjælland. Jeg underviser klinikerne i at bruge Sundhedsplatformen og er konsulent for en række afdelinger på Herlev Hospital og Gentofte Hospital, hvor jeg hjælper afdelingsledelsen med problemstillinger, som de møder med Sundhedsplatformen.

Min ambition er at sikre, at sundhedsteknologi bliver en hjælp for brugerne og ikke en hindring. Det opnår man ved at skræddersy teknologien og uddannelsen, som brugerne har behov for.