Undervisning og opbygning - Bachelor i sundhed og informatik – Københavns Universitet

Sundhed og informatik > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Stude

Undervisning på sundhed og informatikUndervisning på sundhed og informatik

På bacheloruddannelsen i sundhed og informatik går du til undervisning ca. 16 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge forbereder du dig til de forskellige fag.

Uddannelsen er et samarbejde mellem Københavns Universitet og DTU. På Københavns Universitet har du blandt andet timer på City Campus, som ligger mellem Botanisk Have og søerne i Indre By.

Udforsk City Campus. 

Forberedelse og studieformerForberedelse og studieformer

Undervisningen på sundhed og informatik veksler mellem forelæsninger for hele årgangen, holdundervisning og øvelser i mindre grupper. Gennem hele bachelorforløbet vil du samarbejde med dine medstuderende om projektopgaver og øvelser.

Undervejs i uddannelsen vil du møde undervisere fra andre uddannelser, erhvervsliv og fra sundhedssektorens it- og informatikafdelinger. De vil bidrage med undervisningstilbud i forbindelse med workshops, virksomhedsbesøg og gæsteforelæsninger. På den måde får du indblik i dine karrieremuligheder og kan teste teori i erhvervsrelevante sammenhænge.

Forberedelsen til undervisningen omfatter både læsning af pensum, diskussion af de læste tekster i læsegrupper, informationssøgning, computerøvelser og skriftlige afleveringer.

Læs om den første tid på uddannelsen.

Litteratur og undervisningssprogLitteratur og undervisningssprog

På sundhed og informatik foregår undervisningen og eksamener på dansk, men du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk.

Designing Interactive Systems” af David Benyon er et typisk eksempel på en fagbog, du kan møde på sundhed og informatik. Bogen bliver brugt på 2. semester.

EksamensformerEksamensformer

Alle kurser på sundhed og informatik afsluttes med eksamen. Du vil primært gå til skriftlige eksamener både med og uden hjælpemidler, men du vil også have mundtlige prøver blandt andet i forbindelse med dit bachelorprojekt på 6. semester. 

Opbygning

Fagene udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og Institut for Informatik og Matematisk Modellering og Institut for Systembiologi på DTU. Undervisning vil i løbet af studiet foregå på alle uddannelsessteder.

Undervisningen udbydes ud fra den nyeste viden om uddannelse og vil naturligvis være it-understøttet.

1. år 1. semester
2. semester

Introduktion til sundhed og informatik 5 ECTS

Epidemiologi 7,5 ECTS

Sundhedsvidenskabelig statistik

10 ECTS

Interaktionsdesign 7,5 ECTS
Sundhedsvæsenet og den digitale infrastruktur 10 ECTS Organisationsanalyse 10 ECTS
Sundhedsetik og Videnskabs- og teknologifilosofi 5 ECTS Tværfagligt projekt 5 ECTS
2. år 3. semester 4. semester
Humanbiologi 10 ECTS Sygdomslære for ikke-klinikere 10 ECTS

It-projektledelse 7 ECTS

Sundhedsvidenskabelige undersøgelsesmetoder 7,5 ECTS
Standardisering og kvalitetssikring i sundhedssektoren 5 ECTS Beskyttelse af person- og sundhedsdata

Programmering 7,5 ECTS

 Systemudvikling 7,5 ECTS
3. år 5. semester 6. semester
Valgfag 30 ECTS

Sundhedsdata og interoperabilitet 10 ECTS
Bachelorprojekt 20 ECTS

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.