Faglig profil og job – Københavns Universitet

Teater- og performancestudier > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

På bacheloruddannelsen i teater- og performancestudier arbejdes både med teater som kunstart og med andre typer af kultur, der har karakter af performance. Uddannelsens centrale dele er:

 • Scenekunst
  Denne del af uddannelsen er baseret på undersøgelser og analyser af teater og performance som scenekunst.  Det bærende er arbejdet med at undersøge historie, rammesætning, dramaturgi, iscenesættelse og oplevelsespotentialer i forhold til (scene-) kunstværker, deres tilblivelsesprocesser, mulige virkning og ikke mindst relevans i samtiden.
 • Iscenesatte begivenheder i det sociale og kulturelle liv
  Uddannelsens anden del handler om den viden, der udspringer af arbejdet med performancebegrebet. Performancestudier er båret af en særlig måde at se på og arbejde med de performative aspekter i begivenheder, materialer og manifestationer. Her undersøges betydningen af, at vi i her-og-nu begivenheden, i det kulturelle og sociale liv, har mulighed for særlige oplevelser og erfaringer om andre mennesker, om sociale relationer og om samfundet.

Gennem uddannelsen lærer du at analysere og forholde dig både kritisk og konstruktivt til teaterprocesser og teatrale fænomener; fra produktion og forestilling til formidling og publikumseffekt, fra dramaturgi til sceneteknik, fra levende teater til elektroniske medier.

Du lærer at se på verden fra en bestemt vinkel samt at betragte de forhold, der er mellem tilskuere, deltagere og begivenheder i relation til de omgivende kulturelle, sociale og historiske sammenhænge. Du lærer også at analysere og reflektere over dynamikkerne i kreative processer, samt at sætte denne viden i spil i forhold til at designe strategier for kreative processer i kunstneriske sammenhænge såvel som for andre typer af udviklings- eller læreprocesser.

Læs om forskning i teater- og performancestudier.

Jobmuligheder 

De fleste bachelor vælger at fortsætte på enten kandidatuddannelsen i teater- og performancestuder eller en anden kandidatuddannelse. Kandidatuddannelsen giver en række jobmuligheder. Mange arbejder efter endt uddannelse med kommunikation, produktion og marketing ofte inden for kulturlivet og i kulturinstitutioner. Desuden arbejder mange som undervisere eller i jobs med andre typer af formidling. 

Med en uddannelse i teater- og performancestudier kan du blive ansat på teatre som dramaturg (teatrets rådgivere vedrørende repertoire, realisation og skabelsesprocesser) eller i administrative eller markedsføringsmæssige funktioner. Du kan også finde beskæftigelse i kommunale kulturforvaltninger, i medierne (dagblade, magasiner, radio, tv) eller i undervisningssektoren (gymnasier, højskoler, seminarier o.a.). Ligeledes kan du profilere din uddannelse mod det private erhvervsliv (som konsulent eller HR-medarbejder). Nogle af de tidligere kandidater fra studiet har ligeledes haft succes med at etablere egne virksomheder i form af produktionsselskaber i de kreative industrier eller konsulentvirksomheder.

Eksempler på virksomheder som kandidater er blevet ansat i:

 • Det Kongelige Teater
 • Statens Scenekunstskole
 • Dansk Danseteater
 • Diverse gymnasier
 • Nationalmuseet, Frilandsmuseet
 • DR
 • Professionshøjskolen Metropol
 • CVU Nordsjælland
 • Biblioteksstyrelsen
 • Tivoli A/S
 • Professionshøjskolen Sjælland
 • The Nordic Heritage Museum, Seattle USA

Eksempler på virksomheder som kandidater har skabt:

 • eKleKtisK TeaterproduKtion
 • Samtalekunst

Figurerne her på siden viser sektor, brancher og jobfunktioner for færdiguddannede kandidater i teater- og performancestudier.