Undervisning og opbygning - Bachelor i teologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Teologi > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Her kan du læse om undervisning og opbygning på bacheloruddannelsen i teologi. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser via linket i højreboksen.

Undervisning

Undervisningen foregår i fakultetets nye bygninger på Søndre Campus fra februar 2017.
Undervisningen på bacheloruddannelsen er skemalagt og foregår normalt i form af kurser eller holdundervisning med 20-40 deltagere på hvert hold. Et kursus kan strække sig over flere semestre.

Som teologistuderende har du i de fleste semestre på bacheloruddannelsen 12-
14 undervisningstimer om ugen. Derudover er det nødvendigt, at du forbereder dig hjemme eller på fakultetet i læsegrupper eller på din læseplads. Du skal derfor være indstillet på at bruge mindst 35-40 timer om ugen i alt på studiet. Der er dog rig mulighed for at variere din arbejdsuge og diskutere fag og pensum med dine medstuderende, f.eks. i den studenterdrevne lektiecafe eller i en af fakultetets mange studenterforeninger.

Opbygning

Den teologiske bacheloruddannelse er normeret til tre år. Dertil kommer et års SU-berettiget undervisning i latin og græsk, hvis du ikke har disse fag i forvejen. Sprogundervisningen er integreret i uddannelsen.

I løbet af bacheloruddannelsen gives de studerende en indføring i de teologiske hoveddiscipliner: Det Gamle Testamentes Eksegese (fortolkning), Det Nye Testamentes Eksegese, Kirke- og Teologihistorie, Dogmatik (troslære) med økumenisk (mellemkirkelig) Teologi, Etik og Religionsfilosofi samt Praktisk Teologi.

Ved siden af de obligatoriske fag har du på bacheloruddannelsen mulighed for at studere et selvvalgt teologisk relevant emne, enten på fakultetet eller på et andet fakultet eller universitet.

1. år 1. semester
2. semester

Græsk 1

Græsk 2
Bibelkundskab Kirke- og Teologihistorie 1
Almen Filosofi 1 Etik og Religionsfilosofi 1

2. år

3. semester 4. semester
Latin 1 Latin 2
Det nye Testamentes Eksegese 1 Det nye Testamentes Eksegese 2
Etik og Religionsfilosofi 2 Hebraisk 1
3. år 5. semester 6. semester
Det Nye Testamentes Eksegese 3 Kirke- og Teologihistorie 2
Hebraisk 2 Det Gamle Testamentes Eksegese 1
Dogmatik med Økumenisk Teologi 1 Dogmatik med Økumenisk Teologi 2
4. år 7. semester 8. semester
Kirke- og Teologihistorie 3 BA-projekt
Det Gamle Testamentes Eksegese 2 Praktisk Teologi
Valgfag