Undervisning og opbygning - Bachelor i veterinærmedicin – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Veterinærmedicin > Undervisning og opbygn...

Uddannelse og opbygning

mand ved tavle

Læs om undervisningsformer og opbygningen af bacheloruddannelsen i veterinærmedicin på Københavns Universitet.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, gruppearbejde og praktisk arbejde. Så du får rig mulighed for at omsætte teori til praksis i form af øvelser og projekter.

Opbygning

Du begynder din uddannelse med et introduktionskursus og et kursus i veterinær kemi og biokemi. Herefter går det hurtigt over i basale veterinærmedicinske fag. Du studerer dyreceller, genetiske principper for nedarvning af egenskaber og sygdomme. Du undervises i cellebiologi og husdyrenes anatomi og fysiologi, så du får en detaljeret viden om hvordan sunde dyr, organer, væv og celler udvikler sig, fungerer og ser ud. Og du bliver introduceret til de veterinære arbejdsfelter inden for fødevare- og produktionsdyrspraksis og fagets videnskabsteori.

På andet år lærer du om sygdomme, deres udvikling, spredning, behandling og forebyggelse. Du får et grundlæggende kendskab til patologi, som er læren om sygdomme, og du får viden om parasitter, bakterier, virus, og du lærer om lægemidler og deres virkninger. Derudover har du fødevaresikkerhed, biostatistik og epidemiologi samt ernæring og avl.

På tredje år af uddannelsen bliver du introduceret til husdyrsygdommene, hvordan de spredes blandt dyr og mennesker, og hvad man kan gøre for at undgå smittespredningen. Det er også her du for første gang skal lære at håndtere levende dyr. Der er fokus på dyrs adfærd og lovgivning om dyr.

Bacheloruddannelsen består af:

  • Obligatoriske kurser (120 points)
  • Valgfrie kurser (30 points)
  • Bachelorprojekt (10 points)

Uddannelsens opbygning

1. semester 2. semester
1. år Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Veterinær etik og videnskabsteori

Veterinær anatomi og fysiologi 1 Veterinær anatomi og fysiologi 2  
Veterinær zoologi 

Cytologi og almen histologi

Veterinær genetik

Veterinær anatomi og fysiologi - integreret eksamen

Veterinær kemi og biokemi

3. semester 4. semester
2. år Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Immunologi, almen patologi og patofysiologi

Basal statistik og epidemiologi

Mikrobiel fødevaresikkerhed

Infektionsmikrobiologi

Veterinær farmakologi og toksikologi

5. semester 6. semester
3. år Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Speciel patologi og fjerkræsygdomme (teori)

 

Speciel patologi og fjerkræ-sygdomme (praktisk)

Retsmedicin og forsøgsdyrskundskab

Husdyrernæring

Husdyravl

Basal klinisk teori hos store husdyr

Anvendt etologi

Basal klinisk teori hos mindre husdyr

Besætnings- og folkesundhed

Veterinært bachelorprojekt

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.

Bachelorprojekt

Du afslutter din bacheloruddannelse med at skrive et bachelorprojekt. Bachelor-projektet er et selvstændigt skriftligt arbejde. Her vælger du et fagligt emne, som du fordyber dig i.

I bachelorprojektet skal du vise, at du har tilegnet dig faglig viden, som du kan bruge på en snæver problemstilling. Du har ¼ år til at skrive dit projekt, og du kan skrive både alene eller i gruppe.

Eksempler på bachelorprojekter kan være:

  • Sygdomsbakterier i fødevarer
  • Programmeret celledød - nyttig viden i kræftforskningen
  • Bakteriesygdomme hos ræve
  • Parasitter hos dyr i zoologiske haver
  • Ultralyd - baggrund for skanninger