Kandidat i bæredygtig landbrugsudvikling – Københavns Universitet

Kandidat i bæredygtig landbrugsudvikling (Agris Mundus)

På uddannelsen lærer du at håndtere de aktuelle globale og internationale problemstillinger inden for jordbrugs- og landbrugsudvikling. Du kommer til at beskæftige dig med samspillet mellem udformning af tekniske løsninger samt samfunds- og markedsmæssige forhold.

Uddannelsen er engelsksproget.

BEMÆRK: Københavns Universitet optager ikke studerende på denne uddannelse i 2017.

 

Som kandidat i bæredygtig landbrugsudvikling arbejder du med samspillet mellem udformning af tekniske løsninger (f.eks. inden for håndtering af jordfrugtbarhed, skadedyrs- og sygdomsbekæmpelse og afvanding) samt samfunds- og markedsmæssige forhold af betydning for lokal, regional og global landbrugsudvikling.

Du bliver ekspert i at identificere og foretage kritisk analyse af nøglefaktorerne bag udviklingen af afgrøder, skove og dyreproduktion, styringen af forsknings- og landbrugsudviklingsprojekter og endelig den bæredygtige brug af naturressourcer og miljøet på måder, som gavner både producenter og samfundet som helhed.

Bæredygtig landbrugsudvikling er en Erasmus Mundus uddannelse og har særlige adgangskrav og ansøgningsskemaer. Læs mere på uddannelsens hjemmeside agrismundus.eu