Ansøgning og optagelse - Kandidat i biologi-bioteknologi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Biologi-bioteknologi > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Biologi-bioteknologi skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

Er du statsborger i DK, EU, EØS eller Schweiz?

Er du statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz?

Prioritering af ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. 1.Ansøgere med en bachelorgrad i biologi-bioteknologi fra Københavns Universitet som søger optagelse i direkte forlængelse af deres bacheloruddannelse (retskravsbachelorer).
  2. 2.Andre ansøgere.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Karakter
  • Individuel evaluering