Adgangskrav - Kandidat i datalogi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Datalogi > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i datalogi.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav. Læs om frister og søg om optagelse her.

 • Datalogi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
 • Datalogi fra Københavns Universitet
 • Datalogi fra Aalborg Universitet
 • Datalogi fra Aarhus Universitet
 • Datalogi fra Syddansk Universitet
 • Naturvidenskab og IT med kandidatadgangsfagpakken i datalogi fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal studienævnet vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold. Læs om frister og søg om optagelse her.

Hvis du har en bachelorgrad i:

 • Matematik fra Københavns Universitet
 • Fysik fra Københavns Universitet
 • Kommunikation og IT fra Københavns Universitet
 • Software udvikling fra IT Universitetet
 • Softwareteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Software fra Aalborg Universitet
 • IT med en specialisering i software udvikling fra Aarhus Universitet

er du kvalificeret til optagelse, hvis din uddannelse indeholder følgende elementer:

 • Kurser i datalogi svarende til mindst 45 ECTS-point med følgende fordeling:
  • Mindst 10 ECTS-point inden for programmering, dækkende mindst to væsentlig forskellige programmeringsparadigmer.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for computersystemsarkitektur, inklusiv processorarkitektur, styresystemer, datanetværk, databaser osv.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for teoretisk datalogi, inklusiv algoritmer og datastruktur, komputabilitet og kompleksitet, formelle sprog, programmeringssprogteori og kompilation osv.
 • Kurser i matematik svarende samlet til mindst 7,5 ECTS-point inden for diskret matematik, lineær algebra og matematisk modellering.

Hvis du har en bachelorgrad i datalogi eller et tilsvarende område fra et internationalt universitet er du blevet kvalificeret til optagelse, hvis din uddannelse indeholder følgende: 

 • Kurser i datalogi svarende til mindst 45 ECTS-point med følgende fordeling:

  • Mindst 10 ECTS-point inden for programmering, dækkende mindst to væsentlig forskellige programmeringsparadigmer.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for computersystemsarkitektur, inklusiv processorarkitektur, styresystemer, datanetværk, databaser osv.
  • Mindst 10 ECTS-point inden for teoretisk datalogi, inklusiv algoritmer og datastruktur, komputabilitet og kompleksitet, formelle sprog, programmeringssprogteori og kompilation osv.
 • Kurser i matematik svarende samlet til mindst 7,5 ECTS-point inden for diskret matematik, lineær algebra og matematisk modellering.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Læs mere om sprogkravene her.