Dobbeltuddannelser – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kandidatuddannelser > Dobbeltuddannelser

Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse

Har du allerede gennemført en videregående uddannelse på samme niveau eller højere? Så skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan søge optagelse ved sommeroptaget 2017 og fremover. 

Folketinget har 19. december 2016 vedtaget en lov, der begrænser adgangen til at tage anden uddannelse. 

Du kan læse mere om aftalen, der danner grundlag for lovforslaget, i Uddannelses- og Forskningsministeriets pressemeddelelse fra 10. november.

Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå, hvad det betyder for dig, men vi kan ikke besvare alle spørgsmål. Først når Folketinget har de endelige adgangsbekendtgørelser klar, kender vi procedurerne og kan vejlede dig korrekt.

Vi kan guide dig midlertidigt med denne FAQ:
Spørgsmål og svar vedr. optagelse på 2. uddannelse.

Mulighed for dispensation

Aftalen, som endnu ikke er vedtaget i Folketinget, lægger op til, at ansøgere som tidligere har gennemført en videregående heltidsuddannelse finansieret af staten, fx en kandidatuddannelse, ikke længere har mulighed for at blive optaget på en af universitetets uddannelser.

Aftalen lægger op til, at du vil kunne søge dispensation, hvis: 

 1. du kan dokumentere helbredsmæssige årsager, der gør, at du ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet.

 2. du har en forældet videregående uddannelse (forældet er defineret som en uddannelse, der ikke har været anvendt på arbejdsmarkedet i mindst 5 år, eller hvor den oprindelige uddannelse er ændret væsentligt eller helt bortfaldet).

 3. du søger om optagelse på en uddannelse, der fremgår af listen over uddannelser med særligt arbejdsmarkedsbehov. På Københavns Universitet vil disse kandidatuddannelser i 2017 og 2018 være:
  • Datalogi
  • Forsikringsmatematik
  • Matematik
  • Matematik-økonomi
  • Nanoscience
  • Statistik