Spørgsmål og svar – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kandidatuddannelser > Dobbeltuddannelser > Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar - begrænsning af dobbeltuddannelse

Har du allerede gennemført en videregående uddannelse på samme niveau eller højere? Så skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan søge optagelse ved sommeroptaget 2017 og fremover. 

Vi vil gerne hjælpe dig med at forstå, hvad det betyder for dig, men vi kan ikke besvare spørgsmål omkring din situation, da loven endnu ikke er skrevet ind i adgangsbekendtgørelserne. 

Jeg vil gerne selv betale. Kan jeg gøre det?

Som lovforslaget er formuleret, vil du ikke kunne blive optaget på en heltids-kandidatuddannelse. Du vil kunne søge ind på deltagerbetalt efter- og videreuddannelse som fx enkeltfag på Åbent Universitet. Kontakt det relevante fakultet, hvis du har spørgsmål vedr. specifikke uddannelsesprogrammer og kurser. 

Jeg har allerede en kandidatuddannelse og vil søge en ny. Kan jeg det?

Nej, det vil du ikke kunne. Som lovforslaget er formuleret, kan du ikke søge en ny videregående uddannelse, hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse fra Danmark.

Jeg har en videregående uddannelse fra udlandet (bachelor eller kandidat). Kan jeg søge ind på en kandidatuddannelse i Danmark?

Som lovforslaget er formuleret, vil du godt kunne søge optagelse på en kandidatuddannelse i Danmark med en bachelor- eller kandidatuddannelse taget udenfor Danmark.

Jeg har søgt en kandidatuddannelse pr. 1. november 2016. Får lovforslaget betydning for min ansøgning?

Nej, kandidatoptaget med ansøgningsfrist den 1. november 2016 bliver ikke omfattet af de nye regler.

Jeg vil søge en kandidatuddannelse pr. 1. april 2017. Får lovforslaget betydning for min ansøgning?

Som lovforslaget er formuleret, forventer vi, at kandidatoptaget med ansøgningsfrist 1. april 2017 vil blive omfattet af de nye regler. Vi kender først det endelige svar, når de nye adgangsbekendtgørelser for bachelor- og kandidatuddannelser bliver offentliggjort i 2017.