Adgangskrav - Kandidat i geologi-geoscience – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Geologi-geoscience > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i geologi-geoscience.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav. Læs om frister og søg om optagelse her.

  • Geologi-geoscience fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal studienævnet vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold. Læs om frister og søg om optagelse her.

Har du en bachelorgrad i følgende:

  • Geografi og geoinformatik fra Københavns Universitet.
  • Geoscience fra Århus Universitet.
  • Geologi fra et internationalt universitet.
  • Indenfor det naturvidenskabelige videnskabsfelt fra Københavns Universitet, eller et andet dansk eller nordisk universitet.

kan du blive optaget, hvis din uddannelse indeholder følgende:

  • Kurser på bachelorniveau indenfor geologi og geoscience, 60 ECTS.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Læs mere om sprogkravene her.