Ansøgning og optagelse - Kandidat i geologi-geoscience – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Geologi-geoscience > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Geologi-geoscience skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

Er du statsborger i DK, EU, EØS eller Schweiz?

Er du statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz?

Prioritering af ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. ansøgere med en bachelorgrad i geologi-geoscience fra Københavns Universitet, der ansøger om optagelse på kandidaten i direkte forlængelse af deres bachelorgrad (retskravsbachelor).
  2. øvrige ansøgere med en bachelorgrad i geologi-geoscience fra Københavns Universitet.
  3. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Antal ECTS opnået i kurser indenfor geologi-geoscience.