Kandidat i græsk middelalderfilologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i græsk middelalderfilologi på Københavns Universitet

Kandidat i græsk middelalderfilologi

BEMÆRK: Københavns Universitet har valgt ikke at optage studerende på kandidatuddannelsen i græsk middelalderfilologi ved optaget i september 2018. Du vil i stedet kunne søge ind på kandidatuddannelsen i græsk, hvor det bliver muligt at følge en specialiseing i græsk middelalderfilologi.

Græsk middelalderfilologi (byzantinistik) er studiet af den græsksprogede kultur i perioden ca. 500-1500 e.Kr.

På kandidatuddannelsen i græsk middelalderfilologi læser du tekster på græsk standardsprog i den middelalderlige periode, men ud over sprog og litteratur retter uddannelsen sig også mod et hvilket som helst kulturfænomen i det græsksprogede område, og du opnår et solidt kendskab til byzantinsk kultur.  

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. april med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på græsk middelalderfilologi (byzantinistik)?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.