Kandidat i husdyrvidenskab – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i husdyrvidenskab på Københavns Universitet

Kandidat i husdyrvidenskab

Som kandidat i husdyrvidenskab kommer du til at analysere problemer ud fra et helhedsorienteret kendskab til sammenhænge mellem kroppens struktur, dens funktion, dyrenes præstationsevne og velfærd. Uddannelsen er engelsksproget.

På husdyrvidenskab har du fokus på de sunde dyr og deres præstationsevne i et livslangt perspektiv. Du kan koncentrere dig om produktionsdyr i landbruget, familiedyr, heste eller forsøgsdyr. Du kommer til at arbejde indgående med emner som fx husdyrernæring og -fysiologi, husdyravl og genetik.

Du vil også beskæftige dig med emner som produktionsøkonomi, dyrevelfærd, staldindretning, idrætsfysiologi, kvantitativ modellering af biologiske systemer og meget mere.

Læs om uddannelsens faglige indhold, jobmuligheder, opbygning, optagelse og meget mere på den engelske præsentation af Animal Science.