Kandidat i indoeuropæisk – Københavns Universitet

Kandidat i indoeuropæisk

Kandidatuddannelsen i indoeuropæisk på Københavns Universitet

Kandidat i indoeuropæisk

BEMÆRK: Per 1. september 2018 bliver kandidatuddannelserne i lingvistik og indoeuropæisk samlet i én uddannelse. Indoeuropæisk vil ikke længere blive udbudt som en selvstændig uddannelse, men du vil fortsat kunne læse indoeuropæisk som en specialisering under lingvistik. Sammenlægningen er aktuel for studerende, der optages per 1. september 2018 eller senere.

På uddannelsen studerer du de indoeuropæiske sprogs slægtskab og udvikling. I centrum af studiet står sprogudviklingens gang fra det fælles udgangspunkt frem til de ældre overleveringsperioder af indoriransk, græsk, latin, baltoslavisk m.m.

Studiet bygger på de kundskaber i germansk, oldindisk, græsk og anatolisk, du har erhvervet på bacheloruddannelsen, og du vil desuden opbygge eller udvide kendskabet til yderligere to indoeuropæiske sproggrene, f.eks. italisk, keltisk, armensk, albansk eller tokharisk. Det er muligt at specialisere sig i et sprogligt-kulturhistorisk emne eller at sammensætte en specifik sproglig profil.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på indoeuropæisk?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.