Undervisning og opbygning - Kandidat i latin – Københavns Universitet

Latin > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Undervisning

Kandidatuddannelsen er på to år og viderefører den teoretiske og praktiske faglige uddannelse på grundfagsstudiet i latin. Den afsluttes med et speciale.

Der er flere mulige strukturer for kandidatstudiet, der enten giver kompetence til at undervise i gymnasieskolen, mulighed for at tage et projektorienteret forløb, et udlandsophold eller et kandidattilvalg uden for latin.

De obligatoriske kurser inden for hverkandidatstruktur sikrer, at den færdige kandidat besidder en høj kompetence i filologisk metode, en praktisk og teoretisk beherskelse af latinsk sprog, en kulturel forståelse af latinske tekster og romerske materielle levn på et videnskabeligt grundlag og en træning i at formidle den antikke verdens kultur til andre.

Kandidatuddannelserne i latin består af fem tilsvarende moduler inkl. specialet. Kandidatuddannelsen i latin udbygger dine kompetencer inden for latinsk filologi samt fagets teori og metode og giver dig kulturel forståelse af latinske tekster og materielle romerske levn.

Studiestruktur

BEMÆRK: Der træder en ny studieordning i kraft per 1. september 2018, hvilket betyder, at der kan ske ændringer i forhold til den opbygning og uddannelsesstruktur, der er beskrevet her på siden.

Kandidatuddannelserne kan enten opbygges af moduler inden for det centrale fag eller suppleres af et kandidattilvalg. Du kan vælge mellem modulerne 15-17 eller erstatte dette fagmodul med et kandidattilvalg svarende til sammenlagt 30 ECTS.

1. år 1. semester
2. semester

Modul 10: Frit genre- eller periodeorienteret område (15 ECTS)

 

Modul 11: Videnskabelig praksis I: Forelæsning (15 ECTS)

Modul 15:

Videnskabelig praksis IIIa (30 ECTS) eller 


Modul 16:

Videnskabelig praksis IIIb: Kommentar (30 ECTS) eller


Modul 17:

Videnskabelig praksis IIIc: Oversættelse (30 ECTS) eller


Kandidattilvalg (30 ECTS) 

2. år

3. semester 4. semester

 

Modul 12: Videnskabelig praksis II: Artikel (15 ECTS)

 

Modul 13: Sprog og stilistik med oversættelse fra dansk til latin (15 ECTS) 

Modul 14: Speciale (30 ECTS)

 

Det gymnasierettede kandidattilvalg

Hvis du gerne vil undervise på gymnasiet, kan du også læse mere om strukturen på det gymnasierettede kandidattilvalg.

Udlandsophold

Der er gode muligheder for studieophold i udlandet. Latin har ingen faste udvekslingsaftaler, men du kan få råd og vejledning vedrørende dine ønsker til et udlandsophold af den internationale koordinator og vejleder samt af studienævnet.