Kandidat i latinsk middelalderfilologi – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i latinsk middelalderfilologi på Københavns Universitet

Kandidat i latinsk middelalderfilologi

BEMÆRK: Københavns Universitet har valgt ikke at optage studerende på kandidatuddannelsen i latinsk middelalderfilologi ved optaget i september 2018. Du vil i stedet kunne søge ind på kandidatuddannelsen i latin, hvor det bliver muligt at følge en specialiseing i latinsk middelalderfilologi.

Latinsk middelalderfilologi er studiet af latinsksproget kultur i perioden ca. 500-1500 e.Kr.

På kandidatuddannelsen i latinsk middelalderfilologi læser du tekster på middellatin og undersøger middelalderlige kulturfænomener gennem de skriftlige kilder. Du opnår en høj kompetence i filologisk metode, en praktisk og teoretisk beherskelse af middellatin og en kulturel forståelse af latinske tekster og middelalderlige materielle levn. 

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på latinsk middelalderfilologi?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.