Kandidat i lingvistik – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i lingvistik på Københavns Universitet

Kandidat i lingvistik

BEMÆRK: Per 1. september 2018 bliver kandidatuddannelserne i lingvistik og indoeuropæisk samlet i én uddannelse. Sammenlægningen er aktuel for studerende, der optages per 1. september 2018 eller senere.

Er der væsentlige fællestræk ved alle sprog på jorden? Hvorfor ændrer sprog sig med tiden? Hvordan udtaler vi ord og sætninger? Det er nogle af de mange spørgsmål, du finder svar på, når du læser på uddannelsen i lingvistik.

På kandidatuddannelsen i lingvistik arbejder du videre med de centrale spørgsmål i lingvistikken, som du allerede har stiftet bekendtskab med på din bachelor, uanset om den også har været i lingvistik eller om den har været i et specifikt sprogfag.

Kandidatuddannelsen fokuserer på grammatisk teori og undersøgelser af talesprog i brug. Det er også muligt at vælge en profil i fonetik, hvor du fokuserer på udtalen. Du får indsigt i forskellige teoretiske tilgange til beskrivelsen af sprogs opbygning og forskellige anvendelser af lingvistisk beskrivelse, ligesom du lærer at analysere kendte og ukendte sprog.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på lingvistik?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.