Adgangskrav - Kandidat i matematik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Matematik > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i matematik.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav. Læs om frister og søg om optagelse her.

  • Matematik fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
  • Matematik med studieretning i matematik fra Aarhus universitet
  • Naturvidenskab og it med specialisering og kandidatadgangsfagpakke i matematik fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal studienævnet vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold. Læs om frister og søg om optagelse her.

Ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik, matematik-økonomi eller statistik fra Københavns Universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder:

  • kurser i algebra (min. 15 ECTS)
  • kurser i geometri og topologi (min. 15 ECTS)

Ansøgere med en bachelorgrad i datalogi, fysik, eller kemi fra Københavns Universitet eller andre danske eller internationale universiteter samt ansøgere med en bachelorgrad i forsikringsmatematik, matematik eller matematik-økonomi fra andre danske eller internationale universiteter kan blive optaget hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende:

  • kurser i matematisk analyse (min. 30 ECTS)
  • kurser i lineær algebra og algebra (min. 22,5 ECTS)
  • kurser i geometri og topologi (min. 15 ECTS)

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Læs mere om sprogkravene her.