Kandidat i medicin – Københavns Universitet

Kandidat i medicin

Kandidatuddannelsen i medicin

Er du interesseret i menneskekroppen, i sygdomme og den raske krops funktioner? Under uddannelsen til cand.med. får du en omfattende teoretisk viden om menneskekroppen og sygdomme, og du får stor praktisk erfaring gennem kliniske ophold på hospitaler. 

Kandidatuddannelsen i medicin varer 3 år.

Læs mere om uddannelsens faglige indhold og jobmuligheder.

Studieordning

StudieordningLæs mere om uddannelsen i studieordningen for medicin (eksternt link)