Kandidat i medicinalkemi – Københavns Universitet

Kandidat i medicinalkemi

Med en kandidat i medicinalkemi får du kompetencer til at planlægge og gennemføre forsknings- og udviklingsopgaver relateret til design og fremstilling af nye lægemiddelstoffer.

Synteseudvikling og organisk kemi er omdrejningspunktet på medicinalkemi. Uddannelsen fokuserer på design og fremstilling af nye lav- og makromolekylære lægemiddelstoffer. Som færdiguddannet kan du planlægge og gennemføre avancerede organiske synteser og modifikationer af fx peptider og proteiner.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder

Åbent Hus

Kom til Åbent Hus torsdag den 2. marts 2017 kl. 15:30-20 og hør om de sundhedsvidenskabelige kandidatuddannelser.

Interview med studerende

"Det har altid været udvikling af bioaktive molekyler, der har haft min interesse.

Sebastian Leth-Petersen