Faglig profil og job - Kandidat i medicinalkemi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Medicinalkemi > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Det faglige omdrejningspunkt i uddannelsen er organisk kemi og synteseudvikling med fokus på både små- og makromolekylære lægemiddelstoffer. Medicinalkemi udgør den del af lægemiddeludviklingsprocessen, som beskæftiger sig med design og fremstilling af nye kemiske forbindelser med det formål at udvikle nye og bedre lægemidler.

Som studerende beskæftiger du dig med design af nye lægemiddelstoffer på et rationelt grundlag. Gennem projektarbejde får du indblik i, hvordan computerkemiske metoder indgår i lægemiddeldesignet og andre kurser har fokus på fremstilling af peptider og proteiner som mulige lægemidler.

Som færdig kandidat har du opnået indsigt i anvendelsen af kemi i en lægemiddelmæssig og medicinalkemisk sammenhæng, der er velegnet til ansættelse i biotek- og medicinalindustrien.

Jobmuligheder

Kandidatuddannelsen i medicinalkemi kvalificerer færdige cand.scient’er til følgende arbejdsområder:

  • ph.d. bl.a. inden for organisk kemi og/eller medicinalkemi -herunder      strukturkemi og computerbaseret lægemiddeldesign.
  • Patentering – der kan eksempelvis være tale om ansættelse i      lægemiddelvirksomheder, i private eller offentlige patentbureauer.
  • Proceskemi (opskalering). Udvikle effektive, sikre og robuste synteseprocedurer, der kan benyttes til fremstilling af det aktive lægemiddelstof i kiloskala. Fremstillingen gennemføres efter GMP. I arbejdet indgår også fremstilling af referencestoffer til analysebrug og  patentering.
  • Chemistry and manufacturing control (CMC) enten ansat i modervirksomhed eller i CRO'er (Contract Research Organisation), dvs. specialiserede, mindre forskningsvirksomheder.
  • Regulatory affairs og QA/QC (Quality Assurance/Quality Control) - Lægemiddelvirksomhederne skal bl.a. dokumentere, at de udvikler og fremstiller lægemidlerne i overensstemmelse med god fremstillingspraksis. I flere af sådanne funktioner vil der være behov for de kompetencer, som opnås i uddannelsen.