Adgangskrav - Kandidat i miljø- og naturressourceøkonomi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Miljø- og naturressourceøkonomi > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse, eller er i gang med det sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi.

Du kan både søge om optagelse med en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse eller en anden bacheloruddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Gældende for optagelse til studieåret 2017/2018

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelse

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser på Københavns Universitet eller et andet dansk eller nordisk universitet, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi. Læs om frister og søg om optagelse her.

 • Naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor*)
 • Jordbrugsøkonomi fra et dansk eller nordisk universitet
 • Økonomi fra et dansk universitet nordisk universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Ansøgning med anden bacheloruddannelse

Har du en anden bacheloruddannelse skal du uploade ekstra dokumentation, så studienævnet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene før vi kan tilbyde dig en studieplads. Læs om frister og søg om optagelse her.

Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med en specialisering i plantevidenskab, miljøvidenskab eller naturforvaltning eller en anden bachelorgrad i et naturvidenskabeligt fag fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende kurser:

Og et af de to følgende kurser:

Ansøgere med en anden bachelorgrad inden for et lignende fagområde fra Københavns Universitet eller et andet dansk universitet eller udenlandsk universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder kurser i:

 • Mikroøkonomi (min. 22,5 ECTS point)
 • Statistik (min. 7,5 ECTS point)
 • Økonometri (min. 7,5 ECTS point)
 • Matematik (min. 7.5 ECTS point)

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Har du en nordisk bachelorgrad skal du have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau.

Har du en ikke-nordisk bachelorgrad skal du kunne dokumentere engelskkundskaber. Du kan finde sprogkravene her.

Gældende for optagelse til studieåret 2018/2019

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelse

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser på Københavns Universitet eller et andet dansk eller nordisk universitet, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi. Læs om frister og søg om optagelse her.

 • Naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor*)
 • Jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet
 • Økonomi fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Ansøgning med anden bacheloruddannelse

Har du en anden bacheloruddannelse skal du uploade ekstra dokumentation, så studienævnet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene før vi kan tilbyde dig en studieplads. Læs om frister og søg om optagelse her.

Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med en specialisering i plantevidenskab, miljøvidenskab eller naturforvaltning eller en anden bachelorgrad i et naturvidenskabeligt fag fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende kurser:

Og et af de to følgende kurser:

Ansøgere med en anden bachelorgrad inden for et lignende fagområde fra Københavns Universitet eller et andet dansk universitet eller udenlandsk universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder kurser i:

 • Mikroøkonomi (min. 22,5 ECTS point)
 • Statistik (min. 7,5 ECTS point)
 • Økonometri (min. 7,5 ECTS point)
 • Matematik (min. 7.5 ECTS point)

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Har du en nordisk bachelorgrad skal du have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau.

Har du en ikke-nordisk bachelorgrad skal du kunne dokumentere engelskkundskaber. Du kan finde sprogkravene her.