Adgangskrav - Kandidat i miljø- og naturressourceøkonomi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Miljø- og naturressourceøkonomi > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i miljø- og naturressourceøkonomi.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav. Læs om frister og søg om optagelse her.

  • Naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
  • Jordbrugsøkonomi fra Københavns Universitet
  • Økonomi fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal studienævnet vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold. Læs om frister og søg om optagelse her.

Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med en specialisering i plantevidenskab, miljøvidenskab eller naturforvaltning eller en anden bachelorgrad i et naturvidenskabeligt fag fra det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder følgende kurser:

Og et af de to følgende kurser:

Ansøgere med en anden bachelorgrad inden for et lignende fagområde fra Københavns Universitet eller et andet dansk universitet eller udenlandsk universitet kan optages, hvis deres bacheloruddannelse indeholder kurser i:

  • Mikroøkonomi (min. 22,5 ECTS point)
  • Statistik (min. 7,5 ECTS point)
  • Økonometri (min. 7,5 ECTS point)
  • Matematik (min. 7.5 ECTS point)

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Læs mere om sprogkravene her.