Ansøgning og optagelse - Kandidat i miljø- og naturressourceøkonomi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Miljø- og naturressourceøkonomi > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Miljø og naturressourceøkonomi skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

Er du statsborger i DK, EU, EØS eller Schweiz?

Er du statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz?

Prioritering af ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med specialisering i miljøøkonomi fra Københavns Universitet, der ansøger om optagelse på kandidaten i direkte forlængelse af deres bachelorgrad (retskravsbachelor)
  2. ansøgere med en bachelorgrad i økonomi, jordbrugsøkonomi eller naturrescourcer med specialisering i miljøøkonomi fra Københavns Universitet.
  3. ansøgere med en bachelor i naturressourcer og miljøkemi eller lignende fra andre danske eller internationale universiteter.
  4. ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med en specialisering i plantevidenskab, miljøvidenskab eller naturforvaltning eller en anden bachelor inden for naturvidenskab fra SCIENCE på Københavns Universitet.
  5. andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Det totale antal ECTS-point inden for fagene mikroøkonomi, statistik, økonometri og matematik med særlig vægt på microøkonomi.
  • Det totale antal ECTS-point fra andre kurser der er relevant for forståelsen og løsningen af miljømæssige problemer og naturressourceproblemer.