Ansøgning og optagelse - Kandidat i miljøvidenskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Miljøvidenskab > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

Vil du søge ind på specialiseringen i Jord, vand og biodiversitet (EnvEuro), så læs mere om ansøgningsproceduren her.

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i miljøvidenskab skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

Er du statsborger i DK, EU, EØS eller Schweiz?

Er du statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz?

Prioritering af ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med specialisering i miljøvidenskab fra Københavns Universitet, der ansøger om optagelse på kandidaten i direkte forlængelse af deres bachelorgrad (retskravsbachelor).
  2. Andre ansøgere med en bachelorgrad inden for miljøvidenskab.
  3. Andre ansøgere.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Antal ECTS-point opnået indenfor områderne kemi, biologi og miljømanagement.
  • Højeste karaktergennemsnit.