Kandidat i moderne kultur og kulturformidling – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i moderne kultur og kulturformidling på Københavns Universitet

Kandidat i moderne kultur og kulturformidling

Ønsker du en bred kulturhistorisk horisont, dybdegående værkkendskab og indsigt i kulturinstitutionernes funktion og mekanismer?

Den moderne kultur spænder fra demokratisering til totalitarisme, fra imperialisme til afkolonialisering, fra individualisme til masseeksistens og fra avantgardekunst til oplevelsesøkonomi. Som kandidat i moderne kultur og kulturformidling opnår du viden, færdigheder og kompetencer inden for moderne kulturelle fænomener og deres historiske, institutionelle og politiske betydning. 

På kandidatuddannelsen fordyber du dig i udviklingen af vestlige kulturmønstre i tiden fra midten af det 19. århundrede og frem til i dag. Studiets teoretiske grundlag består af kunst- og kulturteoretiske indgange samt analyse og fortolkning af forskellige kunstarter. Studiet lægger desuden vægt på indføring i centrale praktiske formidlingsformer og politiske eller institutionelle problematikker.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse en gang om året:

  • 1. marts med start til efteråret


Læs mere om ansøgningen og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på moderne kultur og kulturformidling?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.