Undervisning og opbygning - Kandidat i moderne kultur og kulturformidling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Moderne kultur og kulturformidling > Undervisning og opbygning

Undervisning og opbygning

Emnet for den tværfaglige kandidatuddannelse i moderne kultur og kulturformidling er den moderne kultur, som den har udviklet sig siden 1850erne. 

På uddannelsen behandles samspillet mellem de forskellige kunstarter, mellem massekultur og elitekultur, mellem hverdagsliv og kulturpolitik og sidst men ikke mindst forholdet mellem ’lokale’ kulturer i en globaliseret og indbyrdes forbundet verden.

Det overordnede mål er kombinationen af en bred kulturhistorisk horisont med et skarpt analytisk blik og et på én gang kritisk og praktisk greb om kulturelle opgaver. Som eksempler på specifikke emner kan nævnes:

 • Storbyen som æstetisk og politisk udfordring
 • Migration og kulturmøder
 • Sociale medier
 • Modefænomenet
 • Monumentet og den kollektive erindring
 • Humanitarisme
 • Katastrofer
 • Digitale kulturer
 • Samtidskunst
 • Globaliseringen af kunstverdenen
 • Kulturinstitutioner og deres indhold, strategier og formidling

Urbanisering er et af de væsentligste træk ved den moderne kultur, og da lærerkræfter ved instituttet har været medvirkende ved etableringen af en tværfaglig kandidatuddannelse i bystudier i samarbejde med universiteter i Bruxelles, Wien og Madrid, kan vi også tilbyde en kandidatuddannelse i moderne kultur og kulturfomidling med profil i Urban Kultur. 

Uddannelsen i moderne kultur og kulturformidling varer to år, og den er bygget op af syv moduler. De første tre semestre af uddannelsen udgøres af to moduler à 15 ECTS, mens specialet som det sidste modul, der fylder 30 ECTS, alene udgør det sidste semester. 

Struktureret forløb for kandidatuddannelsen

Hvert semester består af ét obligatorisk modul (modul 1, 3 og 5) og ét valgfrit modul (modul 2, 4, 6 eller 7). 2 ud af de 3 valgfrie moduler kan udskiftes med tilvalg på en anden uddannelse, hvis man ønsker det.

1. år 1. semester
2. semester
Modul 1: Kulturteoretisk emne
(15 ECTS)
Modul 3: Kulturhistorisk emne
(15 ECTS)

Modul 2: Frit emne A (15 ECTS)

Modul 4: Frit emne B (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Modul 5: Kulturpolitisk emne
(15 ECTS)
Modul 10: Speciale (30 ECTS)

Modul 6: Projektorienteret forløb (15 ECTS) eller
Modul 7: Valgfrit emne C (15 ECTS)


Der kan byttes rundt på modul 2 & modul 5, så man i 3. semester får mulighed for at tage på udveksling eller tage et projektorienteret forløb. 

Struktureret forløb med profil i urban kultur

1. år 1. semester
2. semester
Modul 1: Kulturteoretisk emne
(15 ECTS)
Modul 3: Kulturhistorisk emne
(15 ECTS)

Modul 5: Kulturpolitisk emne (15 ECTS)

Valgfrit emne (15 ECTS) eller Projektorienteret forløb (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Modul 8: Urban kultur og kulturteori
(15 ECTS)
Modul 10.a: Speciale i urban kultur (30 ECTS)

Modul 9: Urban kulturhistorie (15 ECTS)