Kandidat i musikvidenskab – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i musikvidenskab på Københavns Universitet

Kandidat i musikvidenskab

Musikvidenskab er studiet af alle former for musik og musikkulturer, men musikudøvelse er også en meget vigtig del af musikstudiet.

Uddannelsen gør dig i stand til at beskrive og analysere musikalske fænomener i deres historiske, kulturelle og samfundsmæssige sammenhæng. Du lærer desuden at strukturere undersøgelser af musikvidenskabelige emner gennem research, problemformulering og refleksion samt at formidle viden om musik og arbejde kreativt med forskellige repræsentationsformer. 

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på musikvidenskab?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.