Kandidat i nanoscience – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i nanoscience på Københavns Universitet

Kandidat i nanoscience

Som kandidatstuderende i nanoscience udnytter du din naturvidenskabelige ballast til at forstå nanoskopiske systemer i dybden og på tværs af faggrænser. Der er stor valgfrihed på uddannelsen, så du kan fordybe dig i de grene af videnskaben, du finder mest interessant. Samtidig får du blik for nye og utraditionelle måder at anvende naturvidenskabens metoder og teknikker på.

Uddannelsen er engelsksproget.

"Når man er konsulent handler det om at kunne sætte sig ind i nye svære stofområder og bryde det ned. Som nanoteknolog er man vant til at kunne arbejde på tværs af faggrænser.

Esben Gad,

Færdiguddannet nanoteknolog

Vil du være med til at opdage verden på nanoskala, aflure naturens hemmeligheder og udvikle produkter med helt nye egenskaber? Så skal du tage en kandidatgrad i nanoscience.

Det særlige ved nanoscience er ikke bare, at dette forskningsfelt gør det muligt at forstå og mestre opbygningen af strukturer på det atomare og molekylære niveau. Det er ligeså afgørende, at denne forståelse trækker på elementer fra klassiske discipliner som fysik, biologi og kemi.

Som studerende får du en forståelse for, hvordan samspillet mellem kemi, fysik og biologi er, og denne viden kan du bruge til at udvikle ny viden og produkter. Det er en banebrydende uddannelse med masser af anvendelsesmuligheder - allerede nu.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse en gang om året:

- 1. april med start til efteråret

Læs mere om ansøgningen og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i nanoscience.

Læs om mulighederne for udlandsophold.Rocket Fuel