Kandidat i religionshistorie – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i religionshistorie på Københavns Universitet

Kandidat i religionshistorie

BEMÆRK: Per 1. februar 2018 bliver religionshistorie lagt sammen med religionssociologi i én samlet kandidatuddannelse i religionsvidenskab. Sammenlægningen er aktuel for studerende, der optages per 1. februar 2018 eller senere.

På kandidatuddannelsen i religionshistorie uddyber du din viden om religioners rolle i et historisk og nutidigt perspektiv og om menneskers religiøse liv.

Du lærer at analysere religioner i historie og nutid som et kulturelt fænomen i samspil med kulturelle, sociale og idéhistoriske forhold. Du vil blive undervist i metoder til at studere både mundtlige og skriftlige tekster, ritualer og religiøs praksis og religiøse idésæt. Du vil desuden kunne fordybe dig i selvvalgte religionshistoriske områder. 

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:

  • 1. marts med start til efteråret
  • 15. oktober med start til foråret

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Studiemiljø

Vil du vide mere om, hvordan det er at være studerende på religionshistorie?

Læs om studiemiljøet på uddannelsen.