Adgangskrav - Kandidat i skovbrugsvidenskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Skovbrugsvidenskab > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet eller er i gang med det sidste semester af en adgangsgivende uddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i skovbrugsvidenskab.

Du kan både søge om optagelse med en uddannelse der på forhånd opfylder adgangskravende eller en anden adgangsgivende uddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Det er udelukkende din bacheloruddannelse, der bliver brugt som adgangsgrundlag.

Uddannelse der automatisk opfylder adgangskravene

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser, opfylder du automatisk alle adgangskrav. Læs om frister og søg om optagelse her.

 • Naturressourcer med specialisering i naturforvaltning fra Københavns Universitet (retskravsbachelor optages altid*)
 • Naturressourcer med specialisering i enten naturforvaltning, miljøvidenskab eller miljøøkonomi fra Københavns Universitet
 • Skov- og landskabsingeniører (professionsbachelor) fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Anden uddannelse

Hvis din uddannelse ikke på forhånd opfylder adgangskravene, skal studienævnet vurdere din ansøgning individuelt. Det betyder, at studienævnet vurderer om din uddannelse kan opfylde adgangskravene baseret på uddannelses faglige indhold. Læs om frister og søg om optagelse her.

Ansøgere med en relateret Bachelor i:

 • Jordbrugsøkonomi, antropologi, biologi-bioteknologi, biologi, økonomi, geografi og geoinformatik, geologi-geoscience, landskabsarkitektur, jura, matematik-økonomi, statskundskab, sociologi eller samfundsvidenskab fra Københavns Universitet.
 • Agrobiologi, biologi, økonomi, geoscience, matematik, matematik-økonomi, jura, statskundskab, offentlig politik og økonomi eller samfundsfag fra Aarhus Universitet.
 • Biologi, bioteknologi, Economics and Buisness Administration, geografi, globale forretningssystemer, jura, matematik, matematik-økonomi, statskundskab, samfundsvidenskab eller Sustainable Biotechnology fra Aalborg Universitet.
 • Naturvidenskab, Samfundsvidenskab eller statskundskab fra Roskilde Universitet.
 • Biologi, økonomi, jura, matematik, matematik-økonomi, statskundskb eller samfundsvidenskab fra Syddansk Universitet.
 • Bioteknologi, kemi og teknologi, vand bioressourcer og miljøforvaltning eller kvantitativ biologi og sygdomsmoddelering fra Danmarks Tekniske Universitet.
 • Andre bachelor grader indenfor områderne buisness, udviklingsstudier, økologi, miljøvidenskab, finans, makroøkonomi, mikroøkonomi, ledelse, organisering eller planlægning fra  andre danske eller internationale universiteter.

kan blive optaget hvis deres uddannelse indeholder følgende:

 • Et minimum på 7,5 ECTS point indenfor mindst to af de følgende3 bredt definerede retninger af bæredygtighed:
  1. Økologi/biologi: kompetencer/viden omkring opbygningen og funktionen af skovene, og/eller andre økosystemer f.eks. indenfor akademiske områder såsom botani, zoologi, befolknings-/samfundsbiologi, systemøkologi, plantefysiologi, biogeokemi, cytologi, jordvidenskab og biogeokemi.
  2. Økonomi/statistik: kompetencer/viden indenfor matematik/statistik or/elle den finansielle tankegang, økonomiske teorier ved makro- eller mikroniveau eller omkring forretning, organisering og ledelse.
  3. Samfundsvidenskab/jura/planlægning: kompetencer/viden omkring samfundet, mennesker, planlægning og regulering f.eks. indenfor de akademiske områder såsom statskundskab, jura, fysisk planlægning, humangeografi, sociologi, antropologi, udviklingsstudier eller socialpsykologi.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Du skal have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau. Læs mere om sprogkravene her.