Adgangskrav - Kandidat i skovbrugsvidenskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Skovbrugsvidenskab > Adgangskrav

Adgangskrav

Hvis du har en afsluttet bacheloruddannelse, eller er i gang med det sidste semester af en bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidatuddannelsen i skovbrugsvidenskab.

Du kan både søge om optagelse med en direkte adgangsgivende bacheloruddannelse eller en anden bacheloruddannelse, uanset hvilket universitet, du kommer fra.

Gældende for optagelse til studieåret 2017/2018

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelse

Hvis du har gennemført en af nedenstående bacheloruddannelser på Københavns Universitet eller et andet dansk eller nordisk universitet, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen i skovbrugsvidenskab. Læs om frister og søg om optagelse her.

 • Naturressourcer med specialisering i naturforvaltning fra Københavns Universitet (retskravsbachelor*)
 • Naturressourcer med specialisering i enten naturforvaltning, miljøvidenskab eller miljøøkonomi fra Københavns Universitet eller et andet dansk eller nordisk universitet
 • Skov- og landskabsingeniører (professionsbachelor) fra Københavns Universitet eller et andet dansk eller nordisk universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Ansøgning med anden bacheloruddannelse

Har du en anden bacheloruddannelse skal du uploade ekstra dokumentation, så studienævnet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene før vi kan tilbyde dig en studieplads. Læs om frister og søg om optagelse her.

Ansøgere med en Bachelor i:

 • Jordbrugsøkonomi, antropologi, biologi-bioteknologi, biologi, økonomi, geografi og geoinformatik, geologi-geoscience, landskabsarkitektur, jura, matematik-økonomi, statskundskab, sociologi eller samfundsvidenskab fra Københavns Universitet.
 • Agrobiologi, biologi, økonomi, geoscience, matematik, matematik-økonomi, jura, statskundskab, offentlig politik og økonomi eller samfundsfag fra Aarhus Universitet.
 • Biologi, bioteknologi, Economics and Buisness Administration, geografi, globale forretningssystemer, jura, matematik, matematik-økonomi, statskundskab, samfundsvidenskab eller Sustainable Biotechnology fra Aalborg Universitet.
 • Naturvidenskab, Samfundsvidenskab eller statskundskab fra Roskilde Universitet.
 • Biologi, økonomi, jura, matematik, matematik-økonomi, statskundskab eller samfundsvidenskab fra Syddansk Universitet.
 • Bioteknologi, kemi og teknologi, vand bioressourcer og miljøforvaltning eller kvantitativ biologi og sygdomsmoddelering fra Danmarks Tekniske Universitet.
 • Andre bachelorgrader indenfor områderne buisness, udviklingsstudier, økologi, miljøvidenskab, finans, makroøkonomi, mikroøkonomi, ledelse, organisering eller planlægning fra  andre danske eller internationale universiteter.

kan blive optaget hvis deres uddannelse indeholder følgende:

 • Et minimum på 7,5 ECTS point indenfor mindst to af de følgende bredt definerede retninger af bæredygtighed:
  1. Økologi/biologi: kompetencer/viden omkring opbygningen og funktionen af skovene, og/eller andre økosystemer f.eks. indenfor akademiske områder såsom botanik, zoologi, befolknings/samfundsøkologi, systemøkologi, plantefysiologi, biogeokemi, cyologil, jordvidenskab og biogeokemi.
  2. Økonomi/statistik: kompetencer/viden indenfor matematik/statistik og/eller den finansielle tankegang, økonomiske teorier ved makro- og/eller mikroniveau eller omkring forretning, organisering og ledelse.
  3. Samfundsvidenskab/jura/planlægning: kompetencer/viden omkring samfundet, mennesker, planlægning og regulering f.eks. indenfor de akademiske områder såsom statskundskab, jura, fysisk planlægning, humangeografi, sociologi, antropologi, udviklingsstudier eller socialpsykologi.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Har du en nordisk bachelorgrad skal du have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau.

Har du en ikke-nordisk bachelorgrad skal du kunne dokumentere engelskkundskaber. Du kan finde sprogkravene her.

Gældende for optagelse til studieåret 2018/2019

Direkte adgangsgivende bacheloruddannelse

Hvis du har gennemført en af nedenstående tæt relaterede bacheloruddannelser på Københavns Universitet eller et andet dansk eller nordisk universitet, opfylder du alle adgangskrav og har direkte adgang til at søge optagelse på kandidatuddannelsen i skovbrugsvidenskab. Læs om frister og søg om optagelse her.

 • Naturressourcer med specialisering i naturforvaltning fra Københavns Universitet (retskravsbachelor*)
 • Naturressourcer med specialisering i enten naturforvaltning, miljøvidenskab eller miljøøkonomi fra Københavns Universitet
 • Skov- og landskabsingeniører (professionsbachelor) fra Københavns Universitet

*Som retskravsbachelor er du garanteret en studieplads, hvis du søger indenfor ansøgningsfristen ved førstkommende studiestart, efter du har bestået din bachelor.

Ansøgning med anden bacheloruddannelse

Har du en anden relateret bacheloruddannelse skal du uploade ekstra dokumentation, så studienævnet kan vurdere, om du opfylder adgangskravene før vi kan tilbyde dig en studieplads. Læs om frister og søg om optagelse her.

Ansøgere med en relateret Bachelor i:

 • Jordbrugsøkonomi, antropologi, biologi-bioteknologi, biologi, økonomi, geografi og geoinformatik, geologi-geoscience, landskabsarkitektur, jura, matematik-økonomi, statskundskab, sociologi eller samfundsvidenskab fra Københavns Universitet.
 • Agrobiologi, biologi, økonomi, geoscience, matematik, matematik-økonomi, jura, statskundskab, offentlig politik og økonomi eller samfundsfag fra Aarhus Universitet.
 • Biologi, bioteknologi, Economics and Buisness Administration, geografi, globale forretningssystemer, jura, matematik, matematik-økonomi, statskundskab, samfundsvidenskab eller Sustainable Biotechnology fra Aalborg Universitet.
 • Naturvidenskab, Samfundsvidenskab eller statskundskab fra Roskilde Universitet.
 • Biologi, økonomi, jura, matematik, matematik-økonomi, statskundskb eller samfundsvidenskab fra Syddansk Universitet.
 • Bioteknologi, kemi og teknologi, vand bioressourcer og miljøforvaltning eller kvantitativ biologi og sygdomsmoddelering fra Danmarks Tekniske Universitet.
 • Andre bachelor grader indenfor områderne buisness, udviklingsstudier, økologi, miljøvidenskab, finans, makroøkonomi, mikroøkonomi, ledelse, organisering eller planlægning fra  andre danske eller internationale universiteter.

kan blive optaget hvis deres uddannelse indeholder følgende:

 • Et minimum på 7,5 ECTS point indenfor mindst to af de følgende3 bredt definerede retninger af bæredygtighed:
  1. Økologi/biologi: kompetencer/viden omkring opbygningen og funktionen af skovene, og/eller andre økosystemer f.eks. indenfor akademiske områder såsom botani, zoologi, befolknings-/samfundsbiologi, systemøkologi, plantefysiologi, biogeokemi, cytologi, jordvidenskab og biogeokemi.
  2. Økonomi/statistik: kompetencer/viden indenfor matematik/statistik or/elle den finansielle tankegang, økonomiske teorier ved makro- eller mikroniveau eller omkring forretning, organisering og ledelse.
  3. Samfundsvidenskab/jura/planlægning: kompetencer/viden omkring samfundet, mennesker, planlægning og regulering f.eks. indenfor de akademiske områder såsom statskundskab, jura, fysisk planlægning, humangeografi, sociologi, antropologi, udviklingsstudier eller socialpsykologi.

Fakultetet kan desuden optage ansøgere, der efter en individuel faglig vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovenstående krav.

Sprogkrav

Har du en nordisk bachelorgrad skal du have engelsk på minimum gymnasialt B-niveau.

Har du en ikke-nordisk bachelorgrad skal du kunne dokumentere engelskkundskaber. Du kan finde sprogkravene her.