Ansøgning og optagelse - Kandidat i skovbrugsvidenskab – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Skovbrugsvidenskab > Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Skovbrugsvidenskab skal du have en relevant bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren afhænger af dit statsborgerskab og din uddannelsesbaggrund:

Er du statsborger i DK, EU, EØS eller Schweiz?

Er du statsborger i et land uden for EU, EØS eller Schweiz?

Prioritering af ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende prioritering:

  1. Ansøgere med en bachelorgrad i naturressourcer med specialisering i naturforvaltning fra Københavns Universitet som søger optagelse i direkte forlængelse af deres bacheloruddannelse (retskravsbachelorer)
  2. Ansøgere med en tæt relateret bacheloruddannelse
  3. Ansøgere med en relateret bacheloruddannelse
  4. Andre ansøgere

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere inden for en kategori end der er pladser på uddannelsen, sker udvælgelsen på baggrund af følgende kriterier:

  • Karaktergennemsnittet og relevansen af en kvalificeret bacheloruddannelse, med særlig vægt på de tre bæredygtige dimensioner (økologi, økonomi og samfund).