Kandidat i statistik – Københavns Universitet

Kandidat i statistik

Hvis du er vild med tal, skal du tage en kandidat i statistik. Statistik er brug af modeller på den virkelige verden.

Uddannelsen er engelsksproget.

"Med min uddannelse kan jeg fx lave helbredsprognoser for kræftpatienter eller samfundsøkonomiske analyser. Der er i den grad mangel statistikere.

Katrine Lykke Jensen, 24 år

Studerende på Statistik

Vil du bruge matematikken konkret og arbejde kreativt i forhold til den matematiske verden? Ønsker du at præge samfundsdebatten gennem din viden? Statistik drejer sig om at kunne beherske og kontrollere usikkerhed. Ikke i den forstand at du får usikkerheden til at forsvinde, men ved at indarbejde usikkerheden i ens måde at forholde sig til verden på. Komplekse statistiske problemstillinger opstår i næsten alle former for forskning, og avancerede statistiske metoder finder bred anvendelse. Derfor er statistikere i høj kurs som samarbejdspartnere og gruppedeltagere i mange projekter.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Ansøgningsfrister

Der er optagelse to gange om året:
- 1. april med start til efteråret
- 1. november med start til foråret

Læs mere om ansøgningen og optagelse.

Udlandsophold

Du har rig mulighed for at tage på studieophold i udlandet som led i din kandidatuddannelse i statistik.

Læs om mulighederne for udlandsophold.Rocket Fuel