Sundhedsfaglig kandidatuddannelse – Københavns Universitet

Sundhedsfaglig kandidatuddannelse

Uddannelsen retter sig mod professionsbachelorer inden for sygepleje, ergo- og fysioterapi, ernæring og sundhed, bioanalytikere eller jordmødre, som ønsker at udvikle sit fag med en videnskabelig kandidatuddannelse.

Hvis du gerne vil videre i dit fag fx som forsker, underviser eller arbejde inden for kvalitetsudvikling, så vil den sundhedsfaglige kandidatuddannelse utvivlsomt være noget for dig.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

Studieordning

Læs mere om uddannelsen i studieordningen for sundhedsfaglig kandidatuddannelse (eksternt link)