Kandidat i veterinærmedicin – Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

Kandidat i veterinærmedicin

Veterinærmedicin er den eneste indgang til at blive dyrlæge i Danmark. Uddannelsen har to topmoderne veterinære undervisningshospitaler og er en af de bedste i Europa.

Kandidatuddannelsen i veterinærmedicin varer 2½ år. Efter endt uddannelse kan du blive dyrlæge i klinisk praksis, hvor du diagnosticerer og behandler syge dyr. Eller du kan fx arbejde i biotek- og biomedicinvirksomheder, som stærkt efterspørger dyrlæger. Som dyrlæge har du reel indflydelse på dyrs sundhed og dyrevelfærd.

Læs mere om uddannelsens faglige profil og jobmuligheder.

VetSchool

Dyrlægeuddannelsen hører ind under Veterinærskolen, som uddanner dyrlæger til et globalt arbejdsmarked på en af verdens bedste veterinæruddannelser.

Studieordning

StudieordningLæs mere om uddannelsen i studieordningen for veterinærmedicin (eksternt link)