Har du en funktionsnedsættelse?

Har du brug for særlig støtte til din uddannelse på KU? Få en snak med vores SPS-vejledere om dine støttemuligheder. Du kan møde dem til alle årets Åbent Hus arrangementer på KU.

Se filmen nedenfor med 3 af vores studerende der fortæller om, hvordan det er at studere på Københavns Universitet med en funktionsnedsættelse.

Hvad kan SPS-vejlederne hjælpe dig med?

Hvis du har en diagnosticeret funktionsnedsættelse, kan du tale med vores SPS-vejledere om, hvilke støttemuligheder der er på universitetet. Du kan allerede nu forberede dig ved at læse vores information om særlig støtte til studerende.

Det kan være en god ide, at du skriver dine spørgsmål ned inden du kommer til Åbent Hus. Så er du sikker på, at du husker det hele.

Hvad kan studievejlederne på uddannelsen hjælpe dig med?

Hvis du har en funktionsnedsættelse, vil du sandsynligvis opleve nogle andre udfordringer på en universitetsuddannelse end du har gjort på din ungdomsuddannelse. Det skyldes, at læsemængderne og undervisningsformerne er anderledes end det, du er vant til. Der bliver også stillet andre krav til dig på universitetet, fordi du nu ikke længere er elev – du er studerende. Og hvad betyder det så for hvad du selv skal klare?

Alle uddannelser på KU har studievejledere, der hjælper studerende med funktionsnedsættelse. Det kan være en god ide, at du på Åbent Hus taler med studievejlederne om, hvad det kræver at læse på uddannelsen. Du kan fx spørge ind til, hvordan undervisningsformerne er, hvordan foregår gruppearbejdet, eksaminerne osv. Du kan også spørge ind til, hvilken type af dispensationer, du vil skulle søge på uddannelsen. På den måde kan du gøre dig nogle overvejelser om, hvad uddannelsen kræver af dig, og hvilken støtte du vil få brug for. Hvis du får så meget viden om uddannelsen som muligt, kan vi bedre understøtte, at du får en god studietid på Københavns Universitet.