Faglig profil og job – Københavns Universitet

Faglig profil

Når du læser mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) beskæftiger du dig i første del af grundfagsstudiet med Mesopotamien og Ægypten. Herefter specialiserer du dig i en af tre grene: nærorientalsk arkæologi, assyriologi eller ægyptologi.

Uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) er studiet af den oldægyptiske civilisation, som er en af verdenshistoriens to tidligste højkulturer. Tiden strækker sig fra ca. 3000 f.Kr. til det 4. årh. e.Kr. (fra de ældste tider og frem til den tid hvor landet bliver kristent). Studiet af sproget er koncentreret til undervisning i det klassiske sprogtrin, som kaldes middelægyptisk. Du får indblik i de kulturhistoriske aspekter gennem kurser i ægyptisk historie, religion, kunst og litteratur.

Du kommer til at arbejde med kildemateriale af skriftlige kilder og materielle levn (bl.a. templer, grave, huse). Desuden lærer du en del sprog, da der ikke findes meget dansksproget litteratur på området. Litteraturen er skrevet på engelsk, tysk og fransk. Du vil også blive i stand til at formidle din viden til forskellige målgrupper.

Bacheloruddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) består af 2 1/4 års grundfagsstudier suppleret med 3/4 års tilvalgsstudier uden for grundfaget. Du vælger frit, hvilke tilvalg der skal indgå i bachelorstudiet. På mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) læser du det første halve år sammen med de studerende fra mellemøstens sprog og samfund (assyriologi) og mellemøstens sprog og samfund (nærorientalsk arkæologi).

Læs om forskning i ægyptologi.

Jobmuligheder 

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver forskellige jobmuligheder.

En uddannelse i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) sigter primært på arbejde inden for undervisning, forskning og museer. Der er dog kun ganske få stillinger inden for disse områder, så det er en god ide at gøre din uddannelser bredere med henblik på fx kulturformidling, informationsteknologi og administration. Færdiguddannede har således også fundet job i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra ægyptologi bruger mest tid på i deres daglige arbejde.