Spørgsmål og svar om studiet - mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi)

Hvad er ægyptologi?

Det er studiet af den ægyptiske kultur (historie, religion, kunst, litteratur) og indlæring af hieroglyffer (ægyptisk skrifttegn), som blev skrevet på papyrus, eller hugget i relieffer på tempelbygninger m.m. Den første skrift stammer fra ca. 3000 f.Kr., hvor Øvre og Nedre Ægypten blev samlet til ét rige. Nedtegnelser på papyri og indskrifter på statuer og bygninger danner baggrund for studier af dagligdagen i Nildalen og historiske begivenheder i Ægyptens Gamle Rige, Mellemste Rige og Ny Rige.

Det er altså et sprogfag, med hovedvægten på at læse hieroglyffer og middelægyptisk. Senere kan du specialisere sig i demotisk eller koptisk.

Hvilke forudsætninger skal jeg have?

Du skal have en adgangsgivende eksamen til universitetet, men gode sprogkundskaber i primært engelsk, men også tysk og fransk, er en klar fordel. Læs mere om adgangskrav.

Hvordan kan jeg forberede mig på mit studium?

Du kommer jo for at lære faget - ingen forventer, at du kan det hele på forhånd. Hvis du kender lidt til Ægyptens og Mesopotamiens historie fra ca. 3000 f. Kr., har du et lille forspring.

Hvad kan jeg, når jeg er færdig?

De fleste humanister stiller sig selv det spørgsmål, eftersom de ikke gennemgår en professionsuddannelse, men man kan en del. For det første har du det brede humanistiske overblik, der gør dig i stand til at konsumere et stort pensum og videreformidle det. Som uddannet ægyptolog kan du - med tilvalg i arkæologisk teknik og metode - måske få mulighed for at deltage i arkæologiske udgravninger. Mange ægyptologer arbejder både under og efter studierne som rejseførere i Ægypten. Læs mere om jobmuligheder.

Hvor meget tid skal jeg bruge på min uddannelse?

Som udgangspunkt skal du regne med, at det er et fuldtidsstudium. I begyndelsen er det svært at disponere sin tid ordentligt, men sørg for at gå nogle gode studievaner fra starten.

Hvor ofte er der undervisning?

Det første år skal du regne med 8-12 timers undervisning. Generelt bestemmer du selv, hvor ofte du går til undervisning, da der ikke er mødepligt, men jo mere du opholder dig på universitetet, jo lettere og mere interessante vil dine studier føles. Læs mere om undervisningen.

Kan man komme ud og rejse?

Du må forberede dig på selv at bære en stor del af arbejdet for at komme ud. Du vil muligvis finde det nødvendigt at tage til andre universiteter i Europa eller andre steder for at indsamle materiale til opgaver eller specialet. Med et par års mellemrum arrangerer instituttet studieture til Ægypten. Læs mere om udlandsophold.

Hvordan er studiemiljøet?

Af et institut med syv fag synes vi selv, at studiemiljøet er ret godt. En stor del af studiemiljøet er samlet omkring torsdagsbaren Barbylon og diverse fester. Dertil er der en del aktive foreninger med mere eller mindre tilknytning til instituttet: Orientalsk Forum, Dansk Ægyptologisk Selskab, Palæstina-gruppen osv.

Du kan også vælge at involvere dig i studenterpolitik, hvor der altid vil være plads til en til. Derudover er der foredrag, filmforevisninger og lignende. Generelt er stedet åbent over for nye ideer og tiltag opstår ofte på tværs af faggrænserne og årgangene. Oldtidsfagene har en fast årlig studietur på 4 dage til museerne i Berlin. Læs mere om studiemiljøet på uddannelsen.

Hvilke undervisere får jeg?

På grunduddannelsen (bacheloruddannelsen) har du en faglærer og en hjælpelærer (ofte en ældre studerende) tilknyttet hvert kursus. Faglæreren står for forelæsningerne, mens hjælpelæreren "samler op" på spørgsmål til stoffet, litteratur m.m. samt gennemgår øvelser (2 skriftlige prøver á 5 sider på 1. semester).

På kandidatuddannelsen har du en faglærer og en vejleder til opgaver og speciale. Faget er ikke stort, så der er ikke så mange fastansatte. Der ansættes også eksterne lektorer og undervisningsassistenter fra semester til semester.

Hvor kan jeg læse henne?

Vi har et bibliotek, hvortil der er tilknyttet tre større læsesale og en del mindre til specialestuderende. Der er desuden mulighed for at lave sin egen kaffe eller te, hvis du ikke vil proviantere i kantinen.