Karrieremuligheder – Københavns Universitet

Karrieremuligheder

Uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) er studiet af den oldægyptiske civilisation, som er en af verdenshistoriens to tidligste højkulturer. Tiden strækker sig fra ca. 3000 f.Kr. til det 4. årh. e.Kr. (fra de ældste tider og frem til den tid hvor landet bliver kristent).

Når du læser mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) beskæftiger du dig i første del af grundfagsstudiet med Mesopotamien og Ægypten. Det første halve år læser du sammen med de studerende fra assyriologi og nærorientalsk arkæologi. Herefter specialiserer du dig i en af tre grene: nærorientalsk arkæologi, assyriologi eller ægyptologi.

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

Studiet af sproget er koncentreret til undervisning i det klassiske sprogtrin, som kaldes middelægyptisk. Du får indblik i de kulturhistoriske aspekter gennem kurser i ægyptisk historie, religion, kunst og litteratur.

Du kommer til at arbejde med kildemateriale af skriftlige kilder og materielle levn (bl.a. templer, grave, huse). Desuden lærer du en del sprog, da der ikke findes meget dansksproget litteratur på området. Litteraturen er skrevet på engelsk, tysk og fransk. Du vil også blive i stand til at formidle din viden til forskellige målgrupper.

Hvad kan jeg læse videre til?

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi), har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan vælge at undersøge om andre uddannelser kunne være interessante for dig, fx:

Hvad kan jeg blive?

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver forskellige jobmuligheder. En uddannelse i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) sigter primært på arbejde inden for undervisning, forskning og museer.Der er dog kun ganske få stillinger inden for disse områder, så det er en god ide at gøre din uddannelser bredere med henblik på fx kulturformidling, informationsteknologi og administration. Færdiguddannede har således også fundet job i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

Ekstra information / Sidebar