Beskrivelse af de enkelte moduler

Hvert modul på uddannelsen i mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) udgør 15 ECTS.

Modul 1: Introduktion til Mesopotamiens oldtidskulturer: historie, arkæologi, samfund

I det første modul får du kendskab til hovedtrækkene af Mesopotamiens historie, samfundsforhold og til arkæologien i oldtiden. Du får viden om kulturgeografiske, demografiske, historiske og samfundsmæssige forhold. Du lærer om kunst, litteratur, religion samt vigtige monument- og oldsagstyper, og du bliver bevidst om deres funktioner og sociale sammenhænge. Du får indblik i udvalgte aspekter af oldtidsfagenes teorier og metoder samt deres betydning for fortolkningen af kilderne og de spørgsmål, som stilles til materialet.

Modul 2: Introduktion til Ægyptens oldtidskultur: historie, arkæologi, samfund

Andet modul omhandler samme emner som modul 1, men her er fokus på Ægypten.

Modul 3: Middelægyptisk A

Modulet er det første sprogmodul på studiet. Du får overblik over det ægyptiske skriftsystem (hieroglyfskriften) samt indblik i grundtrækkene i middelægyptisk grammatik. Du bliver i stand til at oversætte lettere middelægyptiske tekstpassager og tilegner dig et grundlæggende kendskab til grammatiske og sætningsanalytiske begreber på dansk og engelsk.

Modul 4: Middelægyptisk B

I dette modul fortsætter sprogbehandlingen. Du bliver her i stand til at læse klassiske, ægyptiske tekster, som er skrevet med hieroglyffer.

Modul 5: Middelægyptisk C

I det afsluttende sprogmodul forbedrer du dine sproglige kompetencer i middelægyptisk. Du læser her en række forskellige tekster (bl.a. kongeindskrifter, privatindskrifter, fortællinger, visdomstekster, breve samt juridiske, medicinske og religiøse tekster). Du opnår en god læsefærdighed og får en betydelig indsigt i sproglig analyse. Du bliver desuden i stand til at forholde dig kritisk til oversættelser.

Modul 6: Samfund 1

I det sjette modul får du kendskab til hovedlinjerne i en væsentlig del af det oldægyptiske samfund. Du får indblik i enten oldægyptisk historie, litteratur, religion eller kunst og arkitektur. Du arbejder med det overordnede kildemateriale, som ligger til grund for vores forståelse af den pågældende del.

Modul 7: Samfund 2

Modulet kommer i forlængelse af modul 6. Kravene til din viden om stoffet er nu større. Du fordyber dig i et emne inden for enten den oldægyptiske historie, litteratur, religion eller kunst og arkitektur. Du skal dog beskæftige dig med et andet område end i det sjette modul.

Modul 8: Samfund 3

Det ottende modul kommer i forlængelse af modulerne 6 og 7. Du skal her vælge et emne inden for et af de områder, som du ikke har berørt i de to andre moduler. I det ottende modul stilles igen større krav end i de foregående.

Modul 9: Bachelorprojekt

Bacheloruddannelsen afsluttes med et skriftligt projekt på 25-30 sider. Du vælger selv emnet. Med projektet skal du vise, at du selvstændigt kan opstille og behandle et afgrænset problem på baggrund af videnskabelige metoder. Projektet skal forme sig som en analyse eller diskussion af en faglig debat med udgangspunkt i en problematik.

Tilvalg

Alle studerende på Det Humanistiske Fakultet skal på deres tredje studieår læse tilvalg. Der er ikke nogle faglige bindinger på tilvalget, så der er mange muligheder. Når du skal vælge dit tilvalg, skal du gøre dig nogle overvejelser om, hvad der skal ligge til grund for dit valg. Vælger du udelukkende efter interesse, eller vælger du med din karriere i tankerne? Er det vigtigt for dig at komme til udlandet og læse? Disse overvejelser kan studievejledningen på uddannelsen hjælpe dig med.

Hvert af de tre tilvalgsfag på mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) udgør 15 ETCS.