Adgangsgivende eksamen – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Adgangsgivende eksamen

Adgangsgivende eksamen

Danske adgangsgivende eksamener

 • Studentereksamen (stx)
 • STX (studentereksamen)
 • HF  aflagt før gymnasiereformen 2017 (højere forberedelseseksamen)
 • HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 med overbygning (højere forberedelseseksamen) afsluttet inden 5. juli.
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)
 • EUX merkantil 1. del med overbygning, hvis du er startet i august 2017 eller senere.
 • GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede)
 • Eksamen fra Duborg-Skolen
 • Eksamen fra A.P. Møllerskolen

På uddannelserne tandplejer og skov- og landskabsingeniør er HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 uden overbygning ligeledes en adgangsgivende eksamen.

Ansøgere fra Grønland med en adgangsgivende eksamen kan ansøge via den grønlandske særordning med frist 15. marts kl. 12.

Eksamener, der kun er adgangsgivende i kvote 2

Udenlandske eksamener (herunder nordiske)

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12 - gælder både i kvote 1 og kvote 2.

Internationale eksamener

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12 - gælder både i kvote 1 og kvote 2.

Ældre adgangsgivende eksamener

Du kan søge om optagelse både i kvote 1 og kvote 2 med en ældre adgangsgivende eksamen fra Danmark.

Hvis dit eksamensbevis mangler angivelse af A-, B- og C-niveauer for de enkelte fag, vurderer vi fagniveauerne og omregner til A-, B- og C-niveauer, så vi kan se, om det svarer til de specifikke adgangskrav på den uddannelse, du søger.

Læs mere om ældre danske eksamener her.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles en gymnasial eksamen (fx Rudolf Steiner), skal du søge om optagelse med dispensation senest 15. marts kl. 12.