Adgangsgivende eksamen – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Ansøgning og optagelse > Adgangsgivende eksamen

Adgangsgivende eksamener

pige ved bord

For at kunne søge optagelse på Københavns Universitet skal du have bestået en af nedenstående uddannelser/eksamener inden 5. juli kl 12. 

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial eksamen, kan du søge om optagelse med dispensation senest 15. marts.

Vær opmærksom på, at du desuden skal opfylde alle adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på, uanset om du søger om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Adgangsgivende eksamener

  • STX (studentereksamen)
  • HF  aflagt før gymnasiereformen 2017 (højere forberedelseseksamen)
  • HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 med udvidet fagpakke (højere forberedelseseksamen) 
  • HHX (højere handelseksamen)
  • HTX (højere teknisk eksamen)
  • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse)
  • EUX merkantil 1. del aflagt efter 31. december 2018 med udvidet HF-fagpakke
  • GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede)
  • Eksamen fra Duborg-Skolen
  • Eksamen fra A.P. Møllerskolen

Fra 2019: På uddannelserne tandplejer og skov- og landskabsingeniør er HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 uden udvidet fagpakke ligeledes en adgangsgivende eksamen.

Ansøgere fra Grønland med en adgangsgivende eksamen kan ansøge via den grønlandske særordning med frist 15. marts kl. 12.

Ældre dansk adgangsgivende eksamen

Du kan sagtens søge om optagelse i både kvote 1 og kvote 2 med en ældre adgangsgivende eksamen. Søger du i kvote 1, er det dog en god idé at søge om optagelse inden 1. juni, fordi vi skal omregne dine karakterer og vurdere, hvad dine faglige niveauer svarer til (A,B,C). 
Læs mere om ansøgning med en ældre eksamen

Eksamener, der kun er adgangsgivende i kvote 2

Udenlandske eksamener (herunder nordiske)

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Internationale eksamener

Ansøgningsfrist 15. marts kl. 12, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.

Ingen adgangsgivende eksamen

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles en gymnasial eksamen (fx Rudolf Steiner), skal du søge om optagelse med dispensation senest 15. marts.