Karakterkrav på 6,0 – Københavns Universitet

Karakterkrav på 6,0

Københavns Universitet har indført et karakterkrav på 6,0 for styrke kvaliteten i undervisningen og mindske frafald. Det betyder, at du skal have 6,0 i karaktergennemsnit for at blive optaget på en uddannelse (der er dog undtagelser).  
Læs mere om baggrunden for karakterkravet.

For at søge om optagelse på Københavns Universitet skal du:

  • have en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) 

  • opfylde de specifikke adgangskrav (se under uddannelsen)

Karakterkravet gælder både i kvote 1 og kvote 2. Det gælder også, hvis du er studerende eller tidligere studerende og søger om genindskrivning, overflytning eller studieskift.

Bemærk: Musikvidenskab og teologi er de eneste bacheloruddannelser, der ikke har karakterkrav. 

Adgangskvotienten gælder stadig i kvote 1

Karakterkravet er et adgangskrav og erstatter ikke adgangskvotienten i kvote 1.

I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient. Adgangskvotienten kender vi altså først efter, vi har modtaget og behandlet alle ansøgninger.

Hvis adgangskvotienten er højere end 6,0 på en uddannelse, skal dit karaktergennemsnit være det samme som årets adgangskvotient eller højere,  for at du bliver tilbudt en studieplads.

Forskellen på adgangskrav og adgangskvotient 

Adgangskrav er krav om, at du skal have en adgangsgivende eksamen, og at du skal opfylde nogle specifikke fag på bestemte niveauer. Det er også et adgangskrav, når der står, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0. Vi kalder det også et karakterkrav.

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse på KU i kvote 1 ved årets optagelse.

Har du et gennemsnit under 6,0?

Du har mulighed for at søge om dispensation for kravet, hvis:

  • der har været usædvanlige forhold, der har påvirket dine muligheder for at opnå et karaktergennemsnit, der svarer til dit faglige niveau.  Det kan fx være pludselig opstået alvorlig sygdom eller ulykke.

  • du har andre fagligt relevante kvalifikationer, fx eksamener fra andre uddannelser, hvor du har opnået gode resultater. Det kan være, du har gennemført dele af en videregående uddannelse med gode resultater, eller du har opnået  gode karakterer ved supplering i enkeltfag.

Læs mere om dispensation for karakterkravet.

Optagelse uden en gymnasial uddannelse

Vil du søge optagelse med særlig tilladelse, fordi du ikke har en gymnasial adgangsgivende uddannelse, vurderer vi, om du opfylder karakterkravet.

I vurderingen tager vi udgangspunkt i resultaterne fra dine relevante uddannelseserfaringer.

Læs mere om optagelse uden adgangsgivende eksamen.

Optagelse med en udenlandsk eksamen

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen fra et land uden for Norden, EU og EØS, laver vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra din uddannelse kan sidestilles med karakterkravet på 6,0.

Har du søgt om standby og fået et tilsagn?

Hvis du har fået en standbyplads tildelt i 2018, som nu er ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen i 2019, skal du opfylde karakterkravet for at kunne gøre brug af tilsagnet (dette er varslet i dit brev om tilsagn).

Få svar på de mest stillede spørgsmål her.