Karakterkrav på 6,0 – Københavns Universitet

Karakterkrav på 6,0

På næsten alle vores uddannelser, skal du opfylde et karakterkrav på 6,0 for at kunne søge om optagelse på en uddannelse.  Kun to uddannelser har ikke karakterkrav: musikvidenskab og teologi.

Karakterkravet gælder både i kvote 1 og kvote 2 - også hvis du er tidligere studerende og søger om genindskrivning, overflytning eller studieskift til en bacheloruddannelse.

Det betyder, at for søge ind på Københavns Universitet skal du:

  • have en adgangsgivende eksamen med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus) 

  • opfylde de specifikke adgangskrav (se under uddannelsen)

Bemærk, karakterkravet erstatter ikke adgangskvotienten til uddannelserne. 

Få svar på de mest stillede spørgsmål her.

Ansøgere med gennemsnit under 6,0

Opfylder du ikke karakterkravet, kan du søge om dispensation. Det kan du gøre på baggrund af usædvanlige forhold, eller hvis du har andre fagligt relevante kvalifikationer. Læs mere om, hvordan du søger dispensation fra karakterkravet.

Særlig vurdering på tre uddannelser

Hvis du søger optagelse på fødevarer og ernæring eller som skov- og landskabsingeniør med et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, skal gennemsnittet være minimum 6,0.

Søger du optagelse på tandplejeruddannelsen eller på skov- og landskabsingeniør på baggrund af en erhvervsuddannelse, beregner vi et gennemsnit af karakterne fra din erhvervsuddannelse og dine karakterer i de specifikke adgangskrav.

Optagelse uden en gymnasial uddannelse

Søger du optagelse med særlig tilladelse, fordi du ikke har en gymnasial adgangsgivende uddannelse, vurderer vi, om du opfylder karakterkravet. I vurderingen tager vi udgangspunkt i resultaterne fra dine relevante uddannelseserfaringer. Læs mere om, hvordan du søger dispensation til at søge optagelse uden en gymnasial adgangsgivende uddannelse.

Optagelse med en udenlandsk eksamen

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen fra et land uden for Norden, EU og EØS,  laver vi en individuel vurdering af, om resultaterne fra din uddannelse kan sidestilles med karakterkravet på 6,0.

Standby og tilsagn

Har du fået en standbyplads i 2017, som senere bliver ændret til et tilsagn om optagelse på uddannelsen i 2018, kan du kun gøre brug af dit tilsagn, hvis du opfylder karakterkravet (dette er varslet i dit brev om tilsagn).