Karakterkrav på 6,0

For at søge om optagelse på en uddannelse på Københavns Universitet, skal du opfylde alle adgangskrav, herunder karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit.


Du kan søge i kvote 2, selvom
du ikke opfylder karakterkravet. I kvote 2 skal du deltage i en kvote 2-prøve, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0.

Karakterkravet gælder også, hvis du er studerende eller tidligere studerende og søger om genindskrivning, overflytning eller studieskift.

Bemærk: 
Musikvidenskab og teologi er de eneste bacheloruddannelser på KU, der ikke har karakterkrav. 

Få svar på de mest stillede spørgsmål her.


Her kan du læse om baggrunden for karakterkravet.