Spørgsmål og svar til karakterkravet 6,0 – Københavns Universitet

Spørgsmål og svar til karakterkravet 6,0

Har du spørgsmål til KU's karakterkrav på mindst 6,0? Måske finder du svarene her.

Skal jeg kun have 6,0 for at komme ind på en uddannelse på KU?

Nej, det er ikke helt så enkelt. Hvis det står som et adgangskrav under uddannelsen, at du skal have en adgangsgivende eksamen på mindst 6,0 uden hurtigstartsbonus, betyder det, at du skal have 6,0 for overhovedet at kunne søge ind på uddannelsen.

I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit først, indtil antallet af studiepladser er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient. På mange af KU’s uddannelser vil adgangskvotienten typisk være højere end 6,0. 

Adgangskvotienten er det tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse i kvote 1 ved årets optagelse. 

Du kan se, hvad sidste års adgangskvotient blev, der hvor du læser om uddannelsen. Universitetet kender først årets adgangskvotient efter ansøgningsfristen, når vi har modtaget og behandlet alle ansøgninger.

Hvad er forskellen på adgangskrav og adgangskvotient?

Adgangskrav er krav om, at du skal have en adgangsgivende eksamen, og at du skal opfylde nogle specifikke fag på bestemte niveauer. Det er også et adgangskrav, når der står, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0. Vi kalder det også et karakterkrav.

En adgangskvotient er et tal, der fortæller, hvad det laveste gennemsnit var blandt de ansøgere, som kom ind på en bacheloruddannelse på KU i kvote 1 ved årets optagelse.

I kvote 1 optager universitetet dem med det højeste gennemsnit, indtil pladserne er fyldt op. På den måde opstår en adgangskvotient. Adgangskvotienten kender vi altså først efter, vi har modtaget og behandlet alle ansøgninger.

Er der kun et bestemt antal dispensationer, som Københavns Universitet kan dele ud af?

Nej Der er ikke et begrænset antal dispensationer. De ansøgerer der kan få dispensation, vil få det.

Jeg har ikke et gennemsnit på 6,0. Kan jeg så ikke søge ind på uddannelsen?

Måske kan du. Du kan undersøge, om der er mulighed for at søge om dispensation på baggrund af usædvanlige forhold, eller hvis du har andre fagligt relevante kvalifikationer. Læs mere om, hvordan du søger dispensation fra karakterkravet.

Bemærk: På musikvidenskab og teologi er der ikke karakterkrav, men blot krav om, at du har bestået din adgangsgivende eksamen og opfylder adgangskravene.

Hvad betyder "tilsvarende faglige kvalifikationer"?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en uddannelse, kan det være, at du har tilsvarende faglige kvalifikationer, så du alligevel kan søge om optagelse på uddannelsen.

Tilsvarende faglige kvalifikationer kan være eksamener bestået ved andre uddannelsesinstitutioner, hvor du har opnået gode resultater. Du kan fx have gennemført dele af en relevant videregående uddannelse med gode karakterer. Eller du kan have suppleret i relevante fag med gode karakterer.

Hvis du mener, at du har tilsvarende faglige kvalifikationer, kan du søge om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer.

Skal jeg opfylde karakterkravet på mindst 6,0, når jeg skal søge via kvote 2?

Ja, uanset om du søger kvote 1 eller kvote 2, skal du opfylde samtlige adgangskrav til uddannelsen. Karakterkravet på mindst 6,0 uden hurtigstartsbonus er også et adgangskrav. 

Bemærk: På musikvidenskab og teologi er der ikke karakterkrav, men blot krav om, at du har bestået din adgangsgivende eksamen og opfylder adgangskravene.

Kan I garantere mig optagelse, når jeg er parat til at betale for nye uddannelsesaktiviteter, som kan give mig gode resultater?

Nej, vi kan ikke på forhånd garantere, at du får dispensation eller optagelse. Vi foretager en individuel vurdering, når vi modtager din ansøgning, det år du søger om optagelse. Får du dispensation, betyder det, at du kan søge om optagelse på lige fod med de øvrige ansøgere, der opfylder adgangskravene.

Kan jeg søge om dispensation i kvote 2 på baggrund af supplering eller uddannelse, som jeg afslutter efter fristen 15. marts?

Ja, du kan godt søge om dispensation for adgangskravet på 6,0, selvom uddannelsesaktiviteterne ikke er afsluttet 15. marts. I så fald skal du uploade en ansøgning om dispensation sammen med din ansøgning på optagelse.dk. Her skal du skrive, at du er i gang med at supplere eller tage andre relevante fag, som skal indgå i vurderingen.

Du skal uploade de sidste prøvebeviser senest 5. juli kl. 12.00. 
Du kan ikke søge om dispensation på baggrund af kurser, du har bestået efter 5. juli.

Jeg har fået tilsagn om optagelse i 2019, skal jeg søge dispensation, hvis jeg ikke har 6,0 i gennemsnit?

Ja, du skal opfylde samtlige adgangskrav til uddannelsen og dermed også karakterkravet på 6,0, selvom du har et tilsagnsbrev.

Bemærk: På musikvidenskab og teologi er der ikke karakterkrav, men blot krav om, at du har bestået din adgangsgivende eksamen og opfylder adgangskravene.

Jeg har en studentereksamen med gode karakterer i adgangskravene, men dårlige i andre fag, kan jeg få dispensation på baggrund af de gode karakterer?

Nej, du kan ikke søge dispensation på baggrund af karakterer, der er medregnet i dit gennemsnit.

Hvilke fag eller uddannelser kan give mig dispensation for karakterkravet?

Du kan søge dispensation for karakterkravet på baggrund af aktiviteter på gymnasialt niveau eller højere uddannelsesniveau. Da vi vurderer hver ansøgning individuelt på baggrund af ansøgerens karaktergennemsnit og nye resultater, kan vi ikke sige på forhånd, hvilke fag eller uddannelser, der kan give dispensation.

Kan jeg få dispensation for kravet om 6,0, når jeg har relevant erhvervserfaring?

I nogle tilfælde kan du, men ikke på baggrund af erhvervsarbejde alene. Det du skal søge om er ”Anerkendelse af faglige kvalifikationer svarende til karakterkravet på 6,0”. Erhvervsarbejde vil ikke i sig selv kunne danne grundlag for anerkendelse. Men vi inddrager dit erhvervsarbejde i vores samlede vurdering af din ansøgning sammen med de øvrige eksamens- og prøvebeviser, du sender med i din ansøgning.

Vi ser på dine eksamensresultater og din situation og foretager en samlet vurdering af de aktiviteter, du sender dokumentation for. Så upload alle de eksamensbeviser, du har og tilknyt dem til din ansøgning på optagelse.dk.

Kan jeg opfylde karakterkravet på baggrund af mit gennemsnit fra en professionsbachelor uddannelse?

Nej, det er gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen, der skal være 6,0 (uden hurtigstartsbonus). Men hvis du har opnået gode resultater på et professionsbachelorstudie, kan du søge dispensation på baggrund af dem som tilsvarende faglige kvalifikationer. 

Hvad betyder det at få dispensation for usædvanlige forhold?

Usædvanlige forhold er alvorlige forhold, der tydeligt har haft negativ indflydelse på din præstation og dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Vi kan give dig dispensation for karakterkravet, hvis vi vurderer, at det er sandsynlig, at du havde opnået et gennemsnit på 6,0 eller derover, hvis du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold.