Eksamener, adgangskrav og supplering

Når du søger om optagelse på KU, er der krav om, at du skal have en adgangsgivende eksamen, og at du skal opfylde nogle specifikke fag på bestemte niveauer for at kunne få tilbudt en studieplads. Det kaldes adgangskrav.

Det er også et adgangskrav, når der står, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 i kvote 1.  

Adgangsgivende eksamener

Kravet om, at du skal have en adgangsgivende eksamen, gælder alle bacheloruddannelser. Derfor kaldes det et generelt adgangskrav.

En dansk adgangsgivende eksamen kan ikke blive for gammel og kan vurderes både i kvote 1 og kvote 2. Vi omregner den til A-, B-, og C-niveauer og 7-trins-skalaen. Du skal søge inden 15. marts, hvis vi skal tage evt. senere uddannelsesaktiviteter med i betragtning. Læs om mere ældre eksamener.

 • Studentereksamen (stx)
 • STX (studentereksamen)
 • HF aflagt før gymnasiereformen 2017 (højere forberedelseseksamen)
 • HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 med overbygning (højere forberedelseseksamen) afsluttet inden 5. juli
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse) + svendebrev/fagprøve*
 • EUX merkantil 1. del med overbygning, hvis du er startet i august 2017 eller senere
 • GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede)
 • Eksamen fra Duborg-Skolen
 • Eksamen fra A.P. Møller Skolen

*Søger du optagelse med en EUX-eksamen, skal du også uploade dit svendebrev/din fagprøve. Får du den først efter 5. juli 2022, skal du meddele os dette via Mit KU, og sende dit svendebrev/din fagprøve inden 15. august.


Særligt for fødevarer og ernæring, skov- og landskabsingeniør og tandplejer

På de tre uddannelser er følgende eksamener også adgangsgivende i både kvote 1 og kvote 2:

• HF, aflagt efter gymnasiereformen 2017 uden overbygning kan du søge
• Merkantil eux 1. del uden overbygning

Flere eksamener er adgangsgivende i kvote 2, men ikke i kvote 1:


Ansøgere fra grønland

Ansøgere fra Grønland med en adgangsgivende eksamen kan ansøge via den grønlandske særordning med frist 15. marts kl. 12.

 

 

 

 

 

Guide til optagelse

 Sådan søger du om optagelse, når din eksamen ikke er dansk. Ansøgningsfrist er 15. marts kl. 12.

Adgangsgivende eksamener 

Du kan finde alle eksamener i Eksamenshåndbogen og se, om din eksamen er adgangsgivende. Du kan også se, hvilke fagniveauer dine fag svarer til i det danske system. Bemærk, at Eksamenshåndbogen revideres løbende og opdateres hvert år i starten af marts måned. Der kan derfor forekomme ændringer kort tid før ansøgningsfristen.

En adgangsgivende eksamen fra lande uden for EU og EØS giver kun adgang til at søge om optagelse i kvote 2, da den ikke kan omregnes til et dansk karaktergennemsnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opfylder du ikke adgangskravene?

Der kan være mange grunde til, at du ikke opfylder adgangskravene. Få overblik over dine muligheder her.

Mindre end 6,0 i gennemsnit

Er dit karaktergennemsnit mindre end 6,0 på din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2.

Du har ikke mulighed for at forbedre dit karaktergennemsnit. Men du kan i særlige tilfælde søge om at få tildelt en fiktiv karakter på 6,0 i en ansøgning om anerkendelse eller dispensation

Hvis du mangler fag eller niveauer

Kravet om, at du skal have bestemte fag og niveauer, er specifikt for den enkelte uddannelse. Derfor hedder de specifikke adgangskrav.

Hvis du mangler fag og niveauer for at opfylde adgangskravene, har du flere muligheder:

 • Supplering - frist 5. juli kl. 12: Du kan supplere enkeltfag på gymnasialt niveau flere steder i Danmark. På ug.dk kan du læse mere om supplering, og du kan se, hvor du kan tilmelde dig suppleringskurser.

  Bemærk, at fra optagelsen 2022 kan din supplering betyde, at vi skal nedjustere din gennemsnitskarakter fra din adgangsgivende eksamen, hvis både eksamen og supplering er bestået i maj 2022 eller senere. Se under "Genberegning af gennemsnit efter supplering".

  KU tager imod suppleringsbeviser for beståede adgangskrav frem til 5. juli kl. 12 både i kvote 1 og kvote 2, men hvis dine karakterer fra suppleringen skal indgå i vurderingen af din kvote 2-ansøgning under kriteriet "Karakterer fra din adgangsgivende eksamen", skal vi have modtaget dem inden kvote 2-fristen 15. marts kl. 12 . Beviser modtaget efter kvote 2-fristen vil ikke indgå i kvote 2-vurderingen. 

  Københavns Universitet har ikke hjemmel til, at benytte engelske test som dokumentation for specifikke adgangskrav i engelsk. Det vil sige, at du skal tilmelde dig gymnasial supplering for at dokumentere det nødvendige specifikke adgangskrav i engelsk.

  Din gymnasiale supplering i engelsk skal være fuldendt senest 5. juli 2021, og du skal senest den (RYKKERFRIST) melde til os, om du supplerer.

 • Kompetencevurdering (IKV): Du kan få lavet en individuel kompetencevurdering hos VUC, hvis du har fagspecifikke kompetencer fra uddannelse, kurser eller erhvervserfaring. IKV'en kan bruges til at opfylde et adgangskrav.

 • Anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer: Du kan også søge om at få anerkendt tilsvarende faglige kvalifikationer fra andre uddannelsesaktiviteter. Bemærk, ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også selvom du søger i kvote 1. Hvis du opnår anerkendelse for bestemte fag og niveauer, gælder det kun for ansøgninger til Københavns Universitet.


Alle adgangskrav skal være opfyldt og dokumenteret i din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12. Det er ikke muligt at blive optaget på betingelse af, at man supplerer i sommerferien (sommersupplering). 

I tilfælde af sygdom, læs her.

Genberegning af gennemsnit efter supplering

Hvis du har afsluttet hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2022 og herefter supplerer, skal du være opmærksom på, at karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen kan blive nedjusteret. Det kan det, fordi dit karaktergennemsnit skal genberegnes, hvis det fag, du supplerer med, er et adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Genberegningen har kun betydning for optagelse i kvote 1, hvor du søger om optagelse på baggrund af dit karaktergennemsnit. Søger du flere uddannelser med forskellige adgangskrav, kan du opleve, at du har forskellige karaktergennemsnit til uddannelserne til optagelse i kvote 1.

Eksempel: Søger du om optagelse på både psykologi og pædagogik, og supplerer med faget Matematik B for at opfylde adgangskravet til psykologi, vil dit karaktergennemsnit kunne blive nedjusteret i forhold til din ansøgning til psykologi. Matematik B ikke er et adgangskrav til pædagogik, og din supplering i faget vil derfor ikke få betydning for karaktergennemsnittet til din ansøgning på pædagogik.

Sådan sker genberegningen

Når du har færdiggjort din supplering, indberetter dit suppleringssted din karakter til den nationale Eksamensdatabase. Her henter Optagelse.dk din karakter og regner den med i dit samlede karaktergennemsnit.

Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye karaktergennemsnit, der gælder, når du søger optagelse i kvote 1. Men hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er altså ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit bliver lavere end årets adgangskvotient, bliver du ikke tilbudt en studieplads, selvom dit gennemsnit var højt nok til at blive optaget inden genberegningen.

Genberegningen af dit gennemsnit sker hos optagelse.dk, før vi modtager din ansøgning og oplysninger til optagelse.
Du kan til enhver tid se både dine suppleringskarakterer og dit genberegnede gennemsnit på optagelse.dk, og når vi har modtaget din ansøgning fra optagelse.dk, kan du også se dit karaktergennemsnit til kvote 1 på vores ansøgerportal Mit KU.

Hvis du opdager fejl i dine suppleringskarakterer eller med genberegningen, er det dit ansvar at få det rettet hos den skole, hvor du har suppleret.

Karakterkravet på mindst 6,0 - ingen genberegning

Når vi ser på, om du opfylder karakterkravet på mindst 6,0 i kvote 1, vurderer vi det ud fra dit oprindelige gennemsnit og ikke dit evt. genberegnede karaktergennemsnit.