Eksamener, adgangskrav og supplering

Når du søger om optagelse på KU, er der krav om, at du skal have en adgangsgivende eksamen, og at du skal opfylde nogle specifikke fag på bestemte niveauer for at kunne få tilbudt en studieplads. Det kaldes adgangskrav.

Det er også et adgangskrav, når der står, at gennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen skal være mindst 6,0 i kvote 1.  

Adgangsgivende eksamener

Kravet om, at du skal have en adgangsgivende eksamen, gælder alle bacheloruddannelser. Derfor kaldes det et generelt adgangskrav.

En dansk adgangsgivende eksamen kan ikke blive for gammel og kan vurderes både i kvote 1 og kvote 2. Vi omregner den til A-, B-, og C-niveauer og 7-trins-skalaen. Du skal søge inden 15. marts, hvis vi skal tage evt. senere uddannelsesaktiviteter med i betragtning. Læs om mere ældre eksamener.

 • Studentereksamen (stx)
 • STX (studentereksamen)
 • HF aflagt før gymnasiereformen 2017 (højere forberedelseseksamen)
 • HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 med overbygning (højere forberedelseseksamen) afsluttet inden 5. juli
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • EUX (studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse) + svendebrev/fagprøve*
 • EUX merkantil 1. del med overbygning, hvis du er startet i august 2017 eller senere
 • GIF (særligt hf-forløb for fremmedsprogede)
 • Eksamen fra Duborg-Skolen
 • Eksamen fra A.P. Møller Skolen

*Søger du optagelse med en EUX-eksamen, skal du også uploade dit svendebrev/din fagprøve. Får du den først efter 5. juli 2022, skal du meddele os dette via Mit KU, og sende dit svendebrev/din fagprøve inden 15. august.


Særligt for fødevarer og ernæring, skov- og landskabsingeniør og tandplejer

På uddannelserne tandplejer og skov- og landskabsingeniør er HF aflagt efter gymnasiereformen 2017 uden overbygning ligeledes en adgangsgivende eksamen i kvote 1 og kvote 2.

Flere eksamener er adgangsgivende i kvote 2, men ikke i kvote 1:

Ansøgere fra Grønland med en adgangsgivende eksamen kan ansøge via den grønlandske særordning med frist 15. marts kl. 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opfylder du ikke adgangskravene?

Der kan være mange grunde til, at du ikke opfylder adgangskravene. Få overblik over dine muligheder her.

Mindre end 6,0 i gennemsnit

Er dit karaktergennemsnit mindre end 6,0 på din adgangsgivende eksamen, skal du søge om optagelse i kvote 2.

Du har ikke mulighed for at forbedre dit karaktergennemsnit. Men du kan i særlige tilfælde søge om at få tildelt en fiktiv karakter på 6,0 i en ansøgning om anerkendelse eller dispensation

Hvis du mangler fag eller niveauer

Kravet om, at du skal have bestemte fag og niveauer, er specifikt for den enkelte uddannelse. Derfor hedder de specifikke adgangskrav.

Hvis du mangler fag og niveauer for at opfylde adgangskravene, har du flere muligheder:

 • Supplering - frist 5. juli kl. 12: Du kan supplere enkeltfag på gymnasialt niveau flere steder i Danmark. På ug.dk kan du læse mere om supplering, og du kan se, hvor du kan tilmelde dig suppleringskurser.

  Bemærk, at fra optagelsen 2022 kan din supplering betyde, at vi skal nedjustere din gennemsnitskarakter fra din adgangsgivende eksamen, hvis både eksamen og supplering er bestået i maj 2022 eller senere. Se under "Genberegning af gennemsnit efter supplering".

  KU tager imod suppleringsbeviser for beståede adgangskrav frem til 5. juli kl. 12 både i kvote 1 og kvote 2, men hvis dine karakterer fra suppleringen skal indgå i vurderingen af din kvote 2-ansøgning under kriteriet "Karakterer fra din adgangsgivende eksamen", skal vi have modtaget dem inden kvote 2-fristen 15. marts kl. 12 . Beviser modtaget efter kvote 2-fristen vil ikke indgå i kvote 2-vurderingen. 

  Københavns Universitet har ikke hjemmel til, at benytte engelske test som dokumentation for specifikke adgangskrav i engelsk. Det vil sige, at du skal tilmelde dig gymnasial supplering for at dokumentere det nødvendige specifikke adgangskrav i engelsk.

  Din gymnasiale supplering i engelsk skal være fuldendt senest 5. juli 2021, og du skal senest den (RYKKERFRIST) melde til os, om du supplerer.

 • Kompetencevurdering (IKV): Du kan få lavet en individuel kompetencevurdering hos VUC, hvis du har fagspecifikke kompetencer fra uddannelse, kurser eller erhvervserfaring. IKV'en kan bruges til at opfylde et adgangskrav.

 • Anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer: Du kan også søge om at få anerkendt tilsvarende faglige kvalifikationer fra andre uddannelsesaktiviteter. Bemærk, ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også selvom du søger i kvote 1. Hvis du opnår anerkendelse for bestemte fag og niveauer, gælder det kun for ansøgninger til Københavns Universitet.


Alle adgangskrav skal være opfyldt og dokumenteret i din ansøgning på optagelse.dk senest 5. juli kl. 12. Det er ikke muligt at blive optaget på betingelse af, at man supplerer i sommerferien (sommersupplering). 

I tilfælde af sygdom, læs her.

Genberegning af gennemsnit efter supplering

Børne- og Undervisningsministeriet har udskudt reglen om genberegning og nedjustering, der skulle træde i kraft ved optagelsen 2021. Reglen vil træde i kraft fra optagelsen 2022.

Hvis du har afsluttet hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2022 og herefter supplerer, skal du være opmærksom på, at karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen kan blive lavere. Det kan det, fordi vi skal genberegne og eventuelt nedjustere dit karaktergennemsnit, når du har suppleret.  

Genberegningen har kun betydning, hvis du søger om optagelse i kvote 1, hvor du søger om optagelse på baggrund af dit karaktergennemsnit.

Vi skal kun genberegne og evt. nedjustere dit karaktergennemsnit, hvis det fag du supplerer med er et adgangskrav til den uddannelse, du søger om optagelse på.

Eksempel: Søger du om optagelse på både psykologi og pædagogik, og supplerer med faget Matematik B for at opfylde adgangskravet til psykologi, vil dit karaktergennemsnit kun kunne nedjusteres i forhold til din ansøgning til psykologi, da Matematik B ikke er et adgangskrav til pædagogik.

Karakterkravet på mindst 6,0 - ingen genberegning

Når vi ser på, om du opfylder karakterkravet på mindst 6,0 i kvote 1, vurderer vi det ud fra dit oprindelige gennemsnit. Her genberegner og nedjustere vi ikke dit karaktergennemsnit.

Sådan sker genberegningen

Når du har færdiggjort din supplering, regner vi karakteren med i dit samlede karaktergennemsnit. Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye karaktergennemsnit, der gælder. Men hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er altså ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

Når vi ser på, om du opfylder karakterkravet på mindst 6,0 i kvote 1, vurderer vi det ud fra dit oprindelige gennemsnit. Her genberegner vi ikke.

Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit bliver lavere end årets adgangskvotient, bliver du ikke tilbudt en studieplads, selvom din karakter var høj nok til at blive optaget inden genberegningen.