Adgangskrav - anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer

For at blive optaget på en bacheloruddannelse skal du opfylde alle adgangskrav til uddannelsen, herunder de specifikke adgangskrav og karakterkrav. Københavns Universitet har dog mulighed for at vurdere, om du har tilsvarende faglige kvalifikationer fra andre uddannelsesaktiviteter, der kan sidestilles med de specifikke adgangskrav.

Du skal søge om anerkendelse af faglige kvalifikationer sammen med din ansøgning på optagelse.dk. 

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også selvom du søger i kvote 1.

Læs mere om mulighederne:

 

Du kan søge om anerkendelse, hvis du har opnået tilsvarende faglige kvalifikationer fra andre uddannelsesaktiviteter. Her søger du om, at vi anerkender, at dine kvalifikationer svarer til det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende fag i det almene gymnasiesystem. Vi giver anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer på baggrund af konkrete aktiviteter, du kan dokumentere senest 15. marts.

Det er ikke nok med gode karakterer i samme fag på lavere niveau eller relevante fag på højt niveau, som ikke er en del af adgangskravene. Har du været forhindret i at tage et eller flere fag på grund af usædvanlige forhold, har vi desværre ikke mulighed for at dispensere for adgangskravene.

Sådan søger du om anerkendelse og dispensation

 

 

Hvis du har gennemført et fuldt propædeutisk forløb på universitetet i et sprogfag, der også undervises i i den danske gymnasieskole, kan du søge om at få anerkendelse af faglige kvalifikationer svarende til begyndersprog A. Du skal bruge vores dispensationsskema, når du skal søge anerkendelse.

Sådan søger du om anerkendelse og dispensation

 

 

Hvis du har uformelle eller udokumenterede kvalifikationer, kan du bede om at få en Individuel Kompetencevurdering (IKV) på et VUC. Hvis du laver aftale om at få foretaget en IKV, skal du give besked om det i din ansøgning på optagelse.dk eller på mit.ku.dk.

Efter du har fået godkendt en IKV, udsteder VUC et kompetencebevis, som vi sidestiller med et enkeltfagsbevis, og som er et bevis på, at du opfylder de specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at IKV gælder for alle uddannelsesinstitutioner til evig tid, hvorimod en anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer kun gælder for det pågældende års optagelse på Københavns Universitet.

 

 

 

 

 

 

Du kan ikke opfylde adgangskravet Engelsk B eller Engelsk A ved at tage en test, fx IELTS eller TOEFL.

Københavns Universitet har ikke hjemmel til at benytte engelske test som dokumentation for specifikke adgangskrav i engelsk. Derfor skal du tilmelde dig gymnasial supplering for at dokumentere det nødvendige specifikke adgangskrav i engelsk.

Din gymnasiale supplering i engelsk skal være fuldendt senest 5. juli 2023.

Du kan søge fra 1. februar

Du skal søge dispensation, samtidig med at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du får svar 28. juli

Du får svar senest 28. juli på Mit KU, hvis du søger om dispensation eller anerkendelse af faglige kvalifikationer.