Mangler du noget for at kunne søge om optagelse i 2020?


Du kan få tidligt svar på, om dine eksamener giver adgang til at søge om optagelse i 2020. Du kan også søge om dispensation på forhånd, før du sender din ansøgning om optagelse. 

Ansøgningsfrist for vurdering: 22. november 2019.

Hvis du kan sige ja til et af disse punkter, kan du søge om en foreløbig vurdering:

  • du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen.

  • du har en adgangsgivende eksamen af ældre dato uden A-, B- og C-niveauer.

  • du har ikke en adgangsgivende eksamen, men har kvalifikationer, der kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen.

  • du ved, du vil søge om dispensation i 2020 (se afsnittet 'Regler du kan søge om dispensation for').


Du kan søge om både dispensation og vurdering af adgangskrav i samme skema.