Er du allerede kandidat?

Har du allerede en kandidatgrad fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse på. Ledige standbypladser tæller ikke som ledige pladser.

Hvis du bliver tilbudt optagelse på en studieplads eller en standbyplads, inden du færdiggør din kandidatuddannelse, men afslutter den efterfølgende, kan du ikke starte på din nye uddannelse, med mindre det er en uddannelse med ledige pladser. 

Når vi prioriterer og optager ansøgere med en kandidatgrad på en uddannelse med ledige pladser, sker det på baggrund af ansøgerens karaktergennemsnit fra den gymnasiale uddannelse. 

Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge fra 1. februar

Du skal søge dispensation samtidig med, at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du får svar 28. juli

Du får svar senest 28. juli på Mit KU, hvis du søger om dispensation eller anerkendelse af faglige kvalifikationer.