Er du allerede kandidat?

Har du allerede en kandidatgrad fra Danmark eller udlandet, kan du som udgangspunkt kun blive optaget på en ny uddannelse, hvis der er ledige pladser på den uddannelse, du søger om optagelse på. Ledige standbypladser tæller ikke som ledige pladser.

Hvis du bliver tilbudt optagelse på en studieplads eller en standbyplads, inden du færdiggør din kandidatuddannelse, men afslutter den efterfølgende, kan du ikke starte på din nye uddannelse, med mindre det er en uddannelse med ledige pladser.  

Når vi prioriterer og optager ansøgere med en kandidatgrad på en uddannelse med ledige pladser, sker det på baggrund af ansøgerens karaktergennemsnit fra den gymnasiale uddannelse. 

Karakterkrav på 6,0 – undtagen musikvidenskab 

For at søge om optagelse på ledige pladser skal du opfylde KU's karakterkrav, hvor dit gennemsnit skal være mindst 6,0 efter 7-trins-skalaen (på nær til musikvidenskab). Har du et lavere gennemsnit, kan du ikke komme i betragtning til en ledig studieplads.

Dispensation for kandidatreglen

Vi kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra kandidatreglen:

 

 

Vi kan give dig dispensation fra kandidatreglen, hvis vi vurderer, at du på grund af usædvanlige forhold er blevet uarbejdsdygtig inden for dit erhverv og derfor ikke længere kan benytte din kandidatgrad på arbejdsmarkedet. Det kan fx være, hvis du er dyrlæge og har fået konstateret pelsallergi, eller du er kirurg og har mistet førligheden.

Når vi vurderer din ansøgning om dispensation, ser vi på indholdet og omfanget af de usædvanlige forhold, du sender dokumentation for.

Vi vurderer også de kvalifikationer, du har opnået gennem din kandidatuddannelse, og tager stilling til, om dine muligheder for at bruge disse kvalifikationer på arbejdsmarkedet er udtømte. Mange længere videregående uddannelser giver kvalifikationer og kompetencer, der er så generelle, at de kan bruges i flere forskellige jobs.

Vurderer vi, at dine erhvervsmuligheder ikke er udtømte, vil du få afslag på din ansøgning om dispensation.

Arbejdsløshed inden for specifikke brancher eller skiftende interesser betragter vi ikke som et usædvanlige forhold, der kan danne grundlag for en dispensation.

 

 

 

 

Har du en udenlandsk kandidateksamen, og ved du ikke, om den svarer til en dansk kandidateksamen, kan du henvende dig til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kan vurdere, om din uddannelse svarer til en dansk kandidatuddannelse.

Har du fået en vurdering af din kandidatgrad fra styrelsen, skal du uploade den sammen med din ansøgning om optagelse på Københavns Universitet på optagelse.dk.

Hvis din udenlandske kandidateksamen svarer til en dansk kandidatuddannelse, er du omfattet af kandidatreglen.

Er du uddannet læge eller tandlæge i udlandet, skal du fortælle os, om du har fået autorisation hos Sundhedsstyrelsen. Har du en uddannelse, hvor du kan arbejde inden for andre lovregulerede erhverv (fx advokat og psykolog), kan du læse mere om reglerne for dette hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

 

 

Du kan søge fra 1. februar

Du skal søge dispensation, samtidig med at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du får svar 28. juli

Du får svar senest 28. juli på Mit KU, hvis du søger om dispensation eller anerkendelse af faglige kvalifikationer.