Hvis du ikke har 6,0 i snit

I kvote 1 har du mulighed for at søge om dispensation for karakterkravet på mindst 6,0.

Ansøgningsfristen er er 15. marts kl. 12, også selvom du søger i kvote 1.

På tandplejer eller skov- og landskabsingeniør, kan du også søge om anerkendelse for karakterkravet på baggrund af tilsvarende faglige kvalifikationer fra nyere uddannelsesaktiviteter. 

Får du dispensation, giver vi dig et fiktivt gennemsnit på 6,0 i vores system. Du vil altså kun kunne blive optaget på uddannelser med en adgangskvotient på højest 6,0.

Selvom adgangskvotienten kan ændre sig fra år til år, forventer vi ikke at den falder til 6,0 på uddannelser som:  medicin, odontologi, forsikringsmatematik, molekylær biomedicin, film- og medievidenskab, litteraturvidenskab, psykologi, antropologi eller statskundskab.

Se sidste års adgangskvotient og overvej, om det giver mening for dig at søge om dispensation.

Vi anbefaler, at du søger i kvote 2, hvor du ikke skal opfylde karakterkravet.

Hvem kan søge om dispensation?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om dispensation for karakterkravet på mindst 6,0 på baggrund af usædvanlige forhold.

Usædvanlige forhold er alvorlige forhold, der tydeligt har haft negativ indflydelse på din præstation og dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Usædvanlige forhold kan fx være pludseligt opstået alvorlig sygdom eller ulykke.

Vi kan give dig dispensation fra karakterkravet, hvis vi vurderer, at det er sandsynligt, at du kunne have opnået et karaktergennemsnit på 6,0 eller mere, hvis du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold.

Du kan søge fra 1. februar

Du skal søge dispensation samtidig med, at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du får svar 28. juli

Du får svar senest 28. juli på Mit KU, hvis du søger om dispensation eller anerkendelse af faglige kvalifikationer.