Hvis du ikke har 6,0 i snit

Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12, også selvom du søger i kvote 1.

I kvote 1 har du mulighed for at søge om dispensation for karakterkravet på mindst 6,0.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet, anbefaler vi, at du søger optagelse i kvote 2, hvor du ikke skal opfylde karakterkravet. Se her, hvorfor: 

Får du dispensation, giver vi dig et fiktivt gennemsnit på 6,0 i vores system. Du vil altså kun kunne blive optaget på uddannelser med en adgangskvotient på højest 6,0.

KU forventer vi ikke, at årets adgangskvotienter falder til 6,0 på uddannelser som medicin, odontologi, forsikringsmatematik, molekylær biomedicin, film- og medievidenskab, litteraturvidenskab, psykologi, antropologi og statskundskab.

Se sidste års adgangskvotient og overvej, om det giver mening for dig at søge om dispensation.

Hvornår kan man søge om dispensation?

Du kan søge om dispensation for karakterkravet på baggrund af usædvanlige forhold.

Usædvanlige forhold er alvorlige forhold, der tydeligt har haft negativ indflydelse på din præstation og dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Usædvanlige forhold kan fx være pludseligt opstået alvorlig sygdom eller ulykke.

Vi kan give dig dispensation fra karakterkravet, hvis vi vurderer, at det er sandsynligt, at du kunne have opnået et karaktergennemsnit på 6,0 eller mere, hvis du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold.

Du kan som ansøger til tandplejer og skov- og landskab søge om anerkendelse

Søger du om optagelse på tandplejer eller skov- og landskabsingeniør, og har du gode resultater fra nyere uddannelsesaktiviteter, kan du søge om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer.  

Får du anerkendelse, giver vi dig et fiktivt gennemsnit på 6,0 i vores system. Du vil altså kun kunne blive optaget på uddannelsen i kvote 1, hvis adgangskvotienten er på maks. 6,0 ved årets optagelse

Du kan søge fra 1. februar

Du skal søge dispensation, samtidig med at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du får svar 28. juli

Du får svar senest 28. juli på Mit KU, hvis du søger om dispensation eller anerkendelse af faglige kvalifikationer.