Hvis du ikke har 6,0 i snit – Københavns Universitet

Hvis du ikke har 6,0 i snit

Du har mulighed for at søge om dispensation for karakterkravet på mindst 6,0 eller søge om anerkendelse for nyere uddannelseaktiviteter. Du kan benytte begge muligheder.

Usædvanlige forhold

Du kan søge om dispensation for karakterkravet på mindst 6,0 på baggrund af usædvanlige forhold.

Usædvanlige forhold er alvorlige forhold, der tydeligt har haft negativ indflydelse på din præstation og dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Usædvanlige forhold kan fx være pludseligt opstået alvorlig sygdom eller ulykke.

Vi kan give dig dispensation fra karakterkravet, hvis vi vurderer, at det er sandsynligt, at du kunne have opnået et karaktergennemsnit på 6,0 eller mere, hvis du ikke havde været udsat for de usædvanlige forhold.

Har du nyere uddannelsesaktiviteter?


Du kan søge om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer på baggrund af nyere uddannelsesaktiviteter.

Hvis du har nyere uddannelsesaktiviteter med gode resultater, kan du søge om, at vi anerkender, at disse nye kvalifikationer svarer til gennemsnitkarakteren 6,0 eller højere.

Dine nye uddannelsesaktiviteter kan være gode karakterer fra supplering i de relevante fag eller måske beståede dele af en relevant videregående uddannelse med gode karakterer. Vi kan ikke give dig en facitliste med uddannelsesaktiviteter eller resultater, der svarer til karakterkravet. Ikke to ansøgninger er ens, og derfor foretager vi altid en individuel vurdering af hver enkel ansøgning.

Du kan søge fra 1. februar

Du skal søge dispensation samtidig med, at du søger optagelse. Du kan søge fra 1. februar, når optagelse.dk åbner.

Du får svar 26. juli

Du får svar senest 26. juli på Mit KU, hvis du søger om dispensation eller anerkendelse af faglige kvalifikationer.

Ekstra information / Sidebar