Rudolf Steiner – Københavns Universitet

Uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen

Hvis du har gennemført en 12-årig uddannelse på en Rudolf Steiner-skole og har et afgangsvidnesbyrd, kan du søge om optagelse på Københavns Universitet med særlig tilladelse.

Når vi modtager din ansøgning, vurderer vi på baggrund af det samlede afgangsvidnesbyrd:

  • om du har et fagligt niveau, der svarer til en fuld gymnasial eksamen
  • om der er specifikke adgangskrav til den eller de søgte uddannelser, du skal bestå som gymnasiale enkeltfag

Vi vurderer dit afgangsvidnesbyrd på baggrund af det beskrevne læringsindhold i undervisningen og dit beskrevne læringsudbytte. I vores vurdering inddrager vi dit samlede fremmøde undervejs i uddannelsen samt antallet af skriftlige afleveringer i de fag, hvor afleveringer har indgået.

Får du særlig tilladelse til at søge optagelse, skal du være opmærksom på, at du kun kan søge om optagelse i kvote 2.

Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit

Karakterkravet på mindst 6,0 i gennemsnit gælder også, hvis du søger optag i kvote 2 med særlig tilladelse til en uddannelse, der har karakterkrav. Dit afgangsvidnesbyrd indeholder ikke karakterer. Hvis dit afgangsvidnesbyrd viser et fagligt niveau svarende til en gymnasial eksamen, vil vi vurdere, om du opfylder karakterkravet ud fra dit beskrevne læringsudbytte og angivne niveau, samt følgende to muligheder:

  • du har et gennemsnit på mindst 6,0 af dine karakterer fra øvrig uddannelseserfaring på videregående niveau (mininum et år) eller
  • du har et gennemsnit på mindst 6,0 af dine karakterer i de specifikke adgangskrav taget som gymnasiale enkeltfag

Du skal derfor være forberedt på, at du muligvis vil skulle supplere i specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse for at kunne opfylde karakterkravet. 

Får du først dit vidnesbyrd til sommer?

Selvom du endnu ikke har dit endelige afgangsvidnesbyrd, kan du godt sende en ansøgning om optagelse inden d. 15. marts kl. 12.

Sammen med din ansøgning skal du sende os så mange delelementer fra dit vidnesbyrd som muligt, så vi kan foretage en vurdering af din faglige baggrund. Det vil i særligt grad dreje sig om udtalelserne fra de fag, der er relevante for den eller de uddannelser, du vil søge optagelse på. Du kan bede din Rudolf Steiner-skole om at få de dele af dit vidnesbyrd, som du har brug for, så du kan søge optagelse samme år.

Krav til humanistiske uddannelser

De humanistiske uddannelser har bl.a. krav om, at ansøgere har evner inden for et fremmedsprog udover engelsk. Fagligt skal det sproglige niveau svare til niveauet for enten et Fortsættersprog B eller et Begyndersprog A fra det almene gymnasiesystem.
Hvis dit yderligere fremmedsprog er påbegyndt før 10. skoleår, skal du sende os vidnesbyrdet for dette fag i skoleårene før 10. skoleår sammen med din ansøgning. Det kan fx dreje sig om undervisning i tysk fra 8. skoleår.